Polislikten İhraça Edilmeye Karşı İtiraz Davası

Polislikten İhraç Edilmeye Karşı İtiraz Davası


… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                                            :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                              :

VEKİLİ                                             :Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

ADRES                                              :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                            :

ADRESİ                                            :

KONU                                                : Müvekkilin …. Polis Meslek Yüksekokulundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı Polis Akademisi Başkanlığı işleminin iptali istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Davacı müvekkil … tarihinde yapılan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavında başarılı olup; … Polis Meslek Yüksekokuluna geçici kaydı yapılmıştır. (EK-1)

2-) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gereğince, sağlık kurulu raporu almak üzere … Numune Hastanesine sevk edildiği; düzenlenen sağlık kurulu raporunun Hematoloji hanesinde <LBOMikrositoz (Talasemi Troit) Hematolojik Patalojisi Yoktur> teşhisi üzerine <Sağlam Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olur> kararı verilmiştir.(EK-2)

3-) Verilen bu raporun Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenerek davacının Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği; bu hastane tarafından düzenlenen raporda da, hastada Talasemi Taşıcılığı saptandığı, Talasemi Taşıyıcılığının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine aykırı olduğu, ancak adayın yaşantısında bir sınırlama getirecek mahiyette olmadığının belirtilmesi üzerine, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek 3/I-A maddesine istinaden <Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Olamaz> kararı verildiğinden, Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince dosyasının işlemden kaldırılarak müvekkilimizin okuldan ilişiği kesilmiştir.(EK-3)

4-) Talasemi taşıyıcılığı hastalık olmayıp; polislik mesleği açısından da sakınca doğurmamaktadır. Bir hastalık olmayan ve iyileşme sağlanamayan kan hastalıklarından kabul edilmeyen <talasemi taşıyıcısı> durumunda olan davacının, bu nedenle okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemin iptal edilerek okula dönüşünün sağlanması için Mahkemenize başvurma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2709 S. K. m. 125, 129; 2577 S. K. m. 3, 7, 12, 13, 16, 17, 32, 33, 34, 36;Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği m. 9, 10; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği m. 6, 8, 16, 17, 18

HUKUKİ DELİLLER          :

  • Polis Meslek Yüksekokuluna geçici kayıt belgesi
  • Tarihli Numune Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu
  • Polis Meslek Yüksek Okulu ilişiğin kesilme belgesi
  • Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Müvekkilin …. Polis Meslek Yüksekokulundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin … işlemin iptaline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasını mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                                  :

  • Polis Meslek Yüksekokuluna geçici kayıt
  • …. Tarihli Numune Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu
  • Polis Meslek Yüksek Okulu ilişiğin kesilme belgesi
  • Bilirkişi incelemesi
  • Bir adet onaylanmış vekaletname örneği   

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.