Ceza Hukuku

Polis görevi kötüye kullanma şikayet dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ : İfade alma esnasında ………….. Polis Merkezi’nde bulunan kolluk görevlileri

KONU : Şüphelilerin cezalandırılması talebimdir.

SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma (257/1)

AÇIKLAMALAR :

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “ifade alma ve sorguda yasak usuller” başlıklı 148. maddesi uyarınca 2020/81313 soruşturma, ………../………. esas, ………./……. iddianame numaralı iddianamenin şüphelisi konumundaki müştekinin, ……… Polis Merkezi Amirliği’nde düzenlenen …../…….. Olay/Evrak numaralı beyanları özgür iradesine dayanmalıyken, kolluk görevlisi tarafından müştekinin Instagram adlı sosyal medya üzerindeki konuşmaları kastedilerek “Bu yazışmalardan bir şey çıkmaz, bunları sil” denilmek suretiyle aldatılması, söz konusu kanun hükmüne aykırılık sonucunu doğurmakla birlikte, fiili işleyen kamu görevlisi açısından görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle müştekinin mağduriyetine sebep olmuştur.

Kolluk görevlisi tarafından aldatılmış olmasına rağmen sosyal medyadaki yazışmaları silmeyen müştekinin ifadesinin alınması sırasında ………./…….. soruşturma, ……./…….. esas, ……../……. iddianame numaralı iddianamede belirtilen suçun delili sayılabilecek yazışmaları, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla müştekinin telefonundan silen kamu görevlisi görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle müştekinin mağduriyetine neden olmuştur.

DELİLLER : Müşteki beyanı, ……….. Polis Merkezi Kamera Kayıtları,

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıklanan sebeplerle şüpheli konumundaki kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için kamu davasının açılmasına karar verilmesini talep ederiz.

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 9 Temmuz 2021 16:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.