Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Poliçe Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

Poliçe Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi


ADANA … SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ : Avukat Saim İncekaş
DAVALI :
DAVA KONUSU : … . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı borçlu … ‘den, … tarihli, … vadeli … bedelli bir poliçe almıştır. (EK-1-Poliçe davacı vekili olarak avukat sıfatıyla tarafımızca sunulmaktadır.)

2- Sözü edilen, … .’lik poliçe, … ‘ye ciro edilmiştir.

3- Davalı, kanuni süresi içerisinde ödememe protestosu keşide etmediği için davacı müvekkil, kendisine rücu hakkını kaybetmiş ve bu suretle … . zarara uğramıştır: …

Açıklanan nedenlerle … . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsil edilmesi için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK.md.732 ve ilgili mevzuat

DELİLLER :

1- Poliçe

2-Tanıklar                                                                                                        

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- davanın kabulü ile … . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsiline,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. tarih

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 5 Ekim 2020 22:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.