Rzecznictwo w prawie administracyjnym

Sprzeciw wobec grzywny administracyjnej, adwokata sądu karnego, wywłaszczenia, roszczeń wywłaszczeniowych, prawa administracyjnego