Peşin Harç Derkenar Örneği

Peşin Harç Derkenar Örneği -1-


İSTANBUL…..  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No: 2019/………. E.

 

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada mevcut itiraz sebebi ile Beykoz ( ) Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde açacağımız itirazın İptali davasında ödeyeceğimiz harcın belirlenmesi için, dosyanıza ödenen peşin harç bedelinin iş bu dilekçemiz ekinde derkenar olunmasını talep ederiz. …../…../………

 

                                                                                                          Alacaklı Vekili

 Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana İcra Avukatı

 

 

T.C.

İSTANBUL ….

.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

BEYKOZ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

Müdürlüğümüz nezdinde 2019/…….. E. numarası ile takibe geçilen dosya için ………..,00 TL peşin harç ödemesi yapıldığı alacaklı vekilinin talebi üzerine işbu dilekçe ile derkenar olunur. ……/……/………

 

 

İcra Müdür Yrd.

Peşin Harç Derkenar Örneği -2-


 

T.C

ADANA . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

Alacaklı vekili geldi. Yukarıdaki esas sayılı dosyaya itiraz olmuştur. Açılacak olan itirazın iptali davasında ödenecek olan peşin harcın iadesi için; yukarıdaki esas sayılı dosyaya peşin harcın yatırılmış olduğunu ilişkin işbu dilekçeme derkenar yazılmasını talep ediyorum dedi.

 

Alacaklı Vekili

Av.

 

 

 

T.C

ADANA .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyası ile alacaklı ….. tarafından, ……. aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, ……………. TL peşin harç tahsil edilmiş olup, iş bu derkenar alacaklı vekilinin talebi üzerine verilmiştir.

 

 

 

 Adana 5.İcra Müdür Yardımcısı

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.