Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Katkıdan Doğan Hak Talebi Dilekçesi

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Katkıdan Doğan Hak Talebi Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Davacının,  … tarihinde alınmış olan taşınmaza yaptığı … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte  tahsili istemidir.

 

AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil ile davalı  … tarihinde evlenmişlerdir.

2-Taraflar, … tarihinde …  Mahkemesi’nin …  sayılı kararıyla boşanmışlar ve boşanma kararı … tarihinde kesinleşmiştir.

(EK-1- … sayılı karar)

3- Evlilikleri süresince taraflar arasında geçerli olan mal rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimidir.

4- Davalı eş adına kayıtlı … ada … parsel sayılı, … adresinde bulunan taşınmazın alımında davacı müvekkilin katkısı bulunmaktadır. Şöyle ki: …

(EK-2- Tapu kaydı)

5-Davacının,  … tarihinde alınmış olan taşınmaza yaptığı … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte  tahsilinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TMK md.214, 249 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1- … sayılı boşanma kararı

2- Tapu kaydı

3- Tanıklar

4- Keşif

5- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, davanın kabulü ile davacının,  … tarihinde alınmış olan davalıya ait taşınmaza yapmış olduğu … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte davalı’den tahsiline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.