Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Katkıdan Doğan Hak Talebi Dilekçesi

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Katkıdan Doğan Hak Talebi Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

DAVALI :
DAVA KONUSU : Davacının,  … tarihinde alınmış olan taşınmaza yaptığı … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte  tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR : 1-Davacımüvekkil ile davalı … tarihinde evlenmişlerdir.

2-Taraflar, … tarihinde …  Mahkemesi’nin …  sayılı kararıyla boşanmışlar ve boşanma kararı … tarihinde kesinleşmiştir.

(EK-1- … sayılı karar)

3- Evlilikleri süresince taraflar arasında geçerli olan mal rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimidir.

4- Davalı eş adına kayıtlıadaparsel sayılı, … adresinde bulunan taşınmazın alımında davacı müvekkilin katkısı bulunmaktadır. Şöyle ki: …

(EK-2- Tapu kaydı)

5-Davacının,  … tarihinde alınmış olan taşınmaza yaptığı … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte  tahsilinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md.214, 249 ve ilgili mevzuat

DELİLLER : 1- … sayılı boşanma kararı

2- Tapu kaydı

3- Tanıklar

4- Keşif

5- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, davanın kabulü ile davacının,  … tarihinde alınmış olan davalıya ait taşınmaza yapmış olduğu … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte davalı’den tahsiline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.08/01/2018

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 11:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.