Paydaşlıktan Çıkarma Dava Dilekçesi

ADANA …  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI

:

VEKİLİ

:

Adres girilmemiş

DAVALI

:

DAVA KONUSU

:

Paydaşlıktan çıkarma istemidir.

AÇIKLAMALAR

:

1- … İli, … İlçesi, … mevkii, … ada, … parsel sayılı taşınmazda taraflar paylı mülkiyet hükümlerince şu paylarla maliktirler: Davacı … oranında, davalı … oranında.

(EK-1- Tapu kaydı)

2- Davalı paydaş, paylı mülkiyet ilişkisini çekilmez hale getirmiştir. Şöyle ki: … .

3- Davalının dava edilmesi hususunda davacıların almış olduğu, pay ve paydaş çoğunluğunun imzalamış olduğu karar ilişiktedir. ( EK-2- Karar)

4- Davalının paydaşlıktan çıkarılması ve davalı payının davacılara bedeli ödenmek suretiyle payları oranında temlik ve tescili talebi ile dava açmak zarureti doğmuştur. Davalı payının bugünkü değeri … ‘dir.

HUKUKİ SEBEPLER

:

TMK.md.696, HMK  ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

:

1- Tapu kaydı

2- Dava açılmasına ilişkin karar,

3- Tanıklar

4- Keşif

5- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM

:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle , davanın kabulü ile … ‘da tapuya kayıtlı taşınmazın davalıya ait … payının davalı adına olan tapu kaydının terkini ile müvekkil davacılar adına payları oranında tesciline, davalıya ait tapu kaydının silinmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve  talep ederim. tarih

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 27 Ağustos 2020 10:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.