Patent Hakkına Tecavüz ve Hırsızlık Şikayet Dilekçesi

Şub 15, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Patent Hakkına Tecavüz ve Hırsızlık Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                   :

VEKİLİ                       : Av.

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                             : Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hırsızlık Suçu

KONU                         : Şüpheli hakkında; 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlenen Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen Hırsızlık suçları hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davasının açılması; ilgili ve re’sen gözetilecek hükümler gereğince şüphelinin cezalandırılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkil Şirket …..; inşaat/yapı ekipmanı üretiminde sektörünün öncülerinden uluslararası bir şirkettir. Aynı zamanda …………. hakim pay sahibidir.

Müvekkil şirket üretimini yaptığı ekipmanlara ilişkin olarak, Uluslararası Hukuk ve Tahkim Kurallarına uygun olarak marka-patent başvuruları yapmaktadır.

Müvekkil Şirket tarafından yapılan “…………………..” Buluş başlıklı; ….. TPE – ………… Avrupa Patenti Ulusal İstem Teslim Formu başvuru numarası ile yapmış olduğu patent başvurusu ekte Sayın Savcılığınıza sunulmaktadır. (EK-1) Müvekkil şirket çalışanları, ekteki başvuru konusu buluşun, şüpheli tarafından çıkar sağlamak amacı ile başka şirketlere pazarlandığı yönünde müşteki şirkete ihbarda bulunmuşlardır. Müvekkil şirkete ait patent başvurusu buluşa ilişkin bilgilerin ve buluşun kendisine özgü detayların, şüphelinin elinde bulundurduğu bilgiler ile benzerlik gösterdiği ……….. tarafımızca ikame edilen tespit davasında Bilirkişi …………. tarafından hazırlanan ……… tarihli raporda tespit edilmiştir. (EK-2)

Ayrıca Mecalac İş Makineleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi , ………………………dilekçe ekinde sunulan başvuruda koruma altına alınan patent konusu buluşun; müvekkil şirketin ortağı olduğu …………….. Şirketi’nde daha önce genel müdür olarak görev yapmış şüpheli ……. maddi kazanç sağlamak amacı ile başka şirketlere pazarladığını beyan etmesi (EK-3) üzerine Sayın Savcılığınıza iş bu şikayeti yapmak gerekliliği hasıl olmuştur.

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller başlıklı 136. Maddesinde düzenlendiği üzere;

‘Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak’ fiili hakka tecavüz olarak düzenlenmiştir. Aynı KHK’nın 73/A numaralı hükmünün C bendinde 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, Hükmolunur.’ Düzenlemelerini havi olduğundan şüpheli hakkında soruşturma açılarak söz konusu cezalara hükmedilmesi gerekmektedir.

Kaldı ki şüphelinin söz konusu buluşu müşteki müvekkil şirketin onayını almaksızın ve bilgisi dışında; kendisine maddi çıkar sağlamak maksadı ile şikâyet konusu buluşa ilişkin bilgileri ticari amaçla kullanması, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesinde hüküm altına alınmış Hırsızlık suçunu oluşturmaktadır. Zira söz konusu madde ; ‘Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.’ Hükmünü havidir.

Sonuç olarak; müvekkil şirketin iş bu şikâyet konusu patent hakkını korumak için ikame etmiş olduğu hukuk davalarının yanı sıra 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinde düzenlenen patent hakkına tecavüz suçundan Sayın Savcılığınız tarafından soruşturma açılmasını talep etmekteyiz. Zira 551 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ‘Patent Başvurusunun Yayınlanmasının Etkileri’ başlıklı 82. Maddesi uyarınca müvekkil şirketin patent başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren Patent Hakkı sahibine tanınan hakların tümüne sahip olacağı izahtan varestedir.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah edilen ayrıca re’sen gözetilecek hususlar neticesinde; Şüpheli hakkında; 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen Hırsızlık suçları hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davasının açılarak şüphelinin cezalandırılması vekaleten arz ve talep ederim.

Müştek

Vekili

Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Patent Hakkına Tecavüz ve Hırsızlık Şikayet Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.