Part Time(Kısmi Süreli) Çalışma Sözleşmesi

Kas 10, 2019 | İş Hukuku

PART – TIME HİZMET AKDİ

İşyeri Personel
Ünvanı : Adı – Soyadı :
Grup Ünvanı : Baba – Adı :
İşveren : Doğum Yeri :
İşveren Vekili : Doğum Tarihi :
Bölge Çalışma Sicili : Öğrenimi :
SSK İşyeri Sic. No : SSK Sicil No :
Adresi : Adresi :
Telefonu : Telefonu :
İşe Başlama Tarihi : ../../…… Bitiş Tarihi : ../../……
Giriş Ücreti : Günlük …… Aylık : ……
Ücreti Sistemi : Performans Yönetimi
Ücret Artışları : Zamanı ve oranı tamamen işverenliğin takdirindedir.

(asgari ücret oranları üzerindeki artışlar)

Sosyal Haklar : İşyeri Personel Yönetmeliğinde gösterilmiştir
Yapılacak İş :
Eşdeğer İşler :

Genel Şartlar

 1. İşbu hizmet sözleşmesi belirsiz/belirli sürelidir.
 2. Deneme süresi 1 aydır./Deneme süresi yoktur.
 3. Personel eşdeğer işlerde ve işverenliğe ait diğer işyerlerinde istihdam edilebilir. Şehir dışında görevlendirilebilir. Yetki ve sorumlulukları değiştirilebilir.
 4. İşyerinde çalışma gün sayısı …… Gündür. Günlük çalışma saatleri …… şeklinde uygulanacaktır.
 5. Personel ikamet adresindeki değişiklikleri yazılı olarak işverene üçgün içinde bildirmek mecburiyetindedir. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adresidir.
 6. Personel verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve işgüvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 7. İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve işgüvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 8. Personel istendiğinde fazla çalışma yapmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder. Çalışılan ve genel tatillerde ücret bir kat fazlasıyla ödenir.
 9. Hatta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar günü “iş günü” niteliğindedir. Ancak hafta tatilinde ücret ödenmez.
 10. Personel istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitim programlarına katılmak zorundadır. Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilir.
 11. Personel işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi icabı vakıf olduğu konuları/sırları saklamak zorundadır.
 12. Personel her türlü izinlerde işverenden onay almak zorundadır.
 13. Personel işyeri disiplinine, verilen talimat ve emirlere uymayı, yürürlükteki veya çıkarılacak olan personel yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda çalışmayı kabul eder. Personel Yönetmeliği, Hizmet Akdinin devamı niteliğindedir.

Özel Şartlar

 1. Personel işyeri personel yönetmeliğine tabidir/değildir.
 2. Belirsiz süreli hizmet akdinin sona ermesine ilişkin kurallar Personel Yönetmeliğinde gösterilmiştir.

Belirli süreli hizmet sözleşmeleri ise, bitiş tarihinde bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Taraflar dilerlerse yeni bir sözleşme ile ilişkilerini devam ettirebilirler.

 1. Personelin kıdemi işyerindeki hizmet süresidir.

Son Hükümler

Sözleşmede düzenlenmemiş konularda, Kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır. Uyuşmazlıklarda çözüm mercii …….mahkeme ve icra daireleridir.

İş bu hizmet akdi ../../…… Tarihinde tanzim edildi, okundu, kabul edildi ve imzalandı.

İşveren                                                                            Personel

Kaşe – İmza                                                                   Ad Soyad – İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.