Bir Sayfa Seçin

Park Yasağı Cezasına İtiraz Dilekçesi

tarafından | May 15, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı | 0 yorum

Park Yasağı Cezasına İtiraz Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZ EDEN                     :

                                                

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ               :

 

TEBLİĞ TARİHİ                :

 

İTİRAZ KONUSU               : ….. Trafik Denetleme Büro Amirliği ‘nin … tarih, …… seri-sıra no’lu idari para cezası tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR                :

Şahsımın mülkiyetinde bulunan ancak ceza tanzim edilen gün ve saatte sevk ve idaremde olmayan …… plakalı araç hakkında, …….. Karayolu üzerinde …….Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından “yasak park” gerekçesiyle söz konusu tutanak düzenlenmiş ve bu tutanak tarafıma tebliğ edilmiştir.

Ceza tutanağında bildirilen araç tarafıma ait olmakla birlikte; belirtilen gün ve saatte şehir dışında olmam ve aracımın, yukarıda ikametgah adresi olarak bildirdiğim …………. adresinde park halinde bulunması sebebi ile ……Trafik Denetleme Büro Amirliğine kayıtlı tutanakta isimleri, ……ve ……sicil numaralı olmak üzere numaraları yazılı memurlar tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak ceza tanzim edilmiştir. İstenilmesi halinde site güvenliği tarafından, aracımın site içerisinde bulunduğuna dair görüntüler sayın hakimliğinize sunulacaktır.

Kaldı ki ceza tutanağında araç cinsi “………..” olarak belirtilmiş olup ekte sunmuş olduğum ruhsattan da anlaşılacağı üzere ………. plakalı aracımın cinsi “……….”dir. Kaldı ki ceza tutanağında aracın fotoğraflarının olduğu belirtilmekte olup dosya incelendiğinde araçların birbiri ile uyuşmadığı ortaya çıkacaktır.

Tebliğ edilen idari para cezası ve yukarıdaki açıklamalarımız sonrasında,  tarafıma ait plakanın, ya ceza tutanağına sehven yazıldığı ya da başka bir araçta sahte plaka kullanılmak suretiyle korsan olarak trafiğe çıkarıldığı endişesi hasıl olmuştur. Bu hususta da tarafımızca emniyetin ilgili birimlerine gerekli bildirim yapılacaktır.

Açıklanan nedenlerle ceza tarih ve saatinde tutanakta yer alan adreste bulunmayan  araca tahakkuk ettirilen idari para cezasının iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalışılan nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen …. tarih, …….. seri-sıra no’lu idari para cezasının iptaline karar verilmesini saygı ile talep ederim.

                                                                                                    İtiraz Eden

                                                                               

 

EK:   

  1. ……… tarih, ………. seri-sıra no’lu idari para cezası tutanağı aslı
  2. Ruhsat kayıtları

Park Yasağı Cezasına İtiraz Dilekçesi -2-


X SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZ EDEN         : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                     : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                       : ….. Seri …… Sıra nolu …. Tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına itirazlarımızdır.
AÇIKLAMALAR    :

 

Müvekkilim tutanakta belirtildiği gibi park yasağına aykırı hareket etmemiş olup, düzenlenen tutanak gerçeğe aykırıdır. Müvekkilimin park yasağına aykırı hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Tutanak kendisine imzalatılmamıştır.

Seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir. Tutanak düzenleyicisinin araç sürücüsünü tespit edip yüze karşı ceza tanzim etmesi gerekir. Sürücünün bulunmama sebebinin tutanakta bulunan sürücü imzası bölümüne açıklanması gerekmekte olup, sürücünün neden bulunmadığının tutanağa yazılmaması sebebiyle idari para ceza tutanağının iptali gerekmektedir. Yönetmeliğin aradığı şartları taşımayan trafik cezasının iptali gerekmektedir.

TALEP SONUCU    : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ……Seri …… Sıra nolu ……….. Tarihli Trafik İdari para cezasına itirazlarımızın kabulü ile idari para cezası karar tutanağının iptaline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız