Parasal katkı miktarı belirlenirken eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyelerinin ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiği gözetilmelidir- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Nafaka Avukatı

Parasal katkı miktarı belirlenirken eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyelerinin ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiği gözetilmelidir

“Davacı dava dilekçesinde özetle; 26/09/2013 tarihinde evlendiklerini, 2014 Ocak ayında davalı kocanın özel eşyalarını alarak köyde bulunan baba evine gittiğini, bu tarihten sonra davalı kocanın davacının yanına gitmediğini, onunla ilgilenmediğini,ayrıca davalının müşterek hanenin anahtarını değiştirdiğini, elektriğini de kestirdiğini bu nedenle davacının eşyalarının davalının yanında kaldığını, davalının davacıyı sürekli hakir gördüğünü, davacı ve ev ile ilgilenmediğini, sürekli tartışma ortamı yarattığını buna dayanmayan davacının babasının evine gittiğini, davalının tam ve ağır kusurlu davranışlarından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ayrıca davalının sürekli olarak davacıya boşanması için psikolojik baskı yaptığını bu nedenle davacının ayrı yaşama hakkının doğduğunu ancak davacının ekonomik durumunun iyi olmadığını, davalının ise ekonomik durumunun iyi olduğunu bu nedenle aylık 2000 TL’lik tedbir nafaka takdir edilmesini talep etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde özetle; davacının iddialarının asılsız olduğunu, davalının emekli olduğunu, davacının çalışmaya engel herhangi bir durumunun bulunmadığını, ayrı yaşamaya haklılığın ispatının gerektiğini, davalının evi terk etmesinin tedbir nafakası için yeterli olmayacağını, davacının sürekli olarak davalıya karşı hakaretler ettiğini, toplum içerisinde kendisini küçük düşürdüğünü hatta bu davranışlarından dolayı davacıya karşı boşanma davası açmış olduklarını bu nedenle davacının hukuka ve gerçeğe aykırı olarak açmış olduğu davasının reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile, davacı eş yararına dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 350,00 TL tedbir nafakasının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm süresi içinde davacı ve davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Dava; ayrı yaşamaya dayalı tedbir nafakası istemine ilişkindir.Türk Medeni Kanunu’nun 197.maddesine göre, ayrı yaşamakta haklı olan eş diğer eşten tedbir nafakası isteminde bulunabilir. Tedbir nafakasının niteliği ve yasal düzenlemeler gereği eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranmda katılmak zorundadırlar (TMK.madde 186/son). Buna göre, evlilik birliğinin ortak giderleri olan kira, elektrik, yakıt, su ve benzeri giderlere davalı eş katılmak zorundadır.Bu bağlamda; tedbir nafakası miktarı tayin edilirken, birliğin giderlerine katılmada eşlerin “ekonomik güçleri” ile müşterek yaşam sırasında davalının eş ve çocuklarına sağlamış olduğu yaşam düzeyi dikkate alınmalı, hakim; eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyelerinin ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiğini gözetmelidir.

Dosyanın incelenmesinde, davacının ev hanımı olduğu, babasıyla birlikte yaşadığı, babasının aylık 800 TL gelir elde ettiği, davalının ise ziraat mühendisi olduğu, kendisine ait şirkette çalıştığı, aylık 10.000,00 TL gelir elde ettiği, iki adet evi ve tarlasının olduğu, ailesiyle yaşadığı ve kira ödemediği anlaşılmaktadır. Buna göre; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve özellikle davalının tespit edilen mevcut gelir durumuna göre, mahkemece takdir edilen nafakanın miktarı az olup, Türk Medeni Kanunu’nun 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamıştır.

Hal böyle olunca mahkemece; davalı kocanın tespit edilen geliri ile orantılı olacak ve onu zarurete düşürmeyecek şekilde TMK.nun 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesine göre davacı lehine daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekirken, az miktarda nafaka takdiri usul ve yasaya aykırı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir.” (Y3HD, 22.01.2018, E. 2016/8523, K. 2018/472)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.