Bir Sayfa Seçin

Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveli Nasıl Yapılır?

 

Paraların paylaştırılması icra takibinin son aşamasını teşkil eder. Paraların paylaştırılması bir icra takip iş­lemi değildir ve icra müdürü tarafından re’sen yapılır, yani talep gerektirmez. Yetkin bir icra avukatının elindeki dosyanın infaz kabiliyetini analiz etme noktasında garameten paylaşıma hakim olması zaruridir.

Satış tutarının bütün alacakları karşılamaya yetmeyeceğini tespit eden icra müdürü, re’sen (kendiliğinden) tamamlama hacizleri yapar.

İlave haciz ile tamamlama haczini karıştırmamak gerekir. İlave haciz sadece hacze iştirak de söz konusu olur ve ancak talep üzerine yapılır. Oysa tamamlama haczi paraların paylaştırılması aşa­masında olur ve talep gerektirmez.

Sıra Cetveli Garameten Paylaştırma

Alacaklıların birden fazla olması ve elde edilen paranın bütün alacakları karşılamaya yetmemesi halinde ic­ra dairesi tarafından bir sıra cetveli düzenlenir. Bu sıra cetveli bütün ilgililere tebliğ edilir.

Ancak sıra cetveli kesinleşmeden paylaştırmaya geçilemez.

İcra hukukunda, alacaklıların birden fazla olması durumunda, alacakların ödenme sırası aşağıdaki gibidir:

  • En önce Devletin malın aynından doğan kamu alacakları ödenir (Örneğin, emlak vergisi, veraset ve inti­kal vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi gibi).
  • Rehinli malın satış ve muhafaza giderleri
  • Rehinli alacaklar
  • İmtiyazlı alacaklar. Bu imtiyazlı alacaklar da kendi içinde üç alt sıraya ayrılır. Bu sıralama şöyledir:

BİRİNCİ SIRA:

  1. işçi alacakları
  2. nafaka alacakları
  3. işverenin işçiler tarafından kurulan derneklere ve yardım sandıklarına olan borçları

İKİNCİ SIRA:

  1. Velayet ve vesayetten doğan alacaklar

ÜÇÜNCÜ SIRA:

  1. Özel kanunlarda imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.

En sonda ise imtiyazsız alacaklılar bulunur.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi