Özenle İfa ve Sadakatle İfa Kavramları

Ara 27, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

İşin ve konunun önemi bakımından özenle ifa ve sadakatle ifa kavramları üzerinde durmak zorunlu görülmüştür.

A. Özenle ifa borcunun sınır ve kapsamının ne olduğu Borçlar Kanununun 390/1. maddede gösterilmiştir. Anılan madde hükmüne göre, vekil genel olarak hizmet sözleşmesinde işçinin sorumlu olduğu özenin eşi olan özenden sorumludur. Özenle ifanın kapsamı 1. derecede hizmet sözleşmesinde olduğu gibi sözleşmenin hükümlerine ikinci derecede de Borçlar Kanununun 321. maddesinde yazılmış olan unsurlara göre belirlenecektir. 321. madde hükmünce nasıl işçi taahhüt ettiği şeyi ihtimam ile ifaya mecbursa ve nasıl kasıt ihmal ve dikkatsizlik iş sahibine iras ettiği zarardan sorumlu ise vekil de aynı yükümlülük ve sorumluluk altındadır. Demek oluyor ki vekilin de özenle hareket etmiş sayılabilmesi için tedbirli ve basiretli şekilde hareket etmesi gereklidir. Borçlar Kanununun 321 ve 98. madde hükümleri her türlü kusuru kapsadığına göre, vekilin kusuru pek hafif olsa dahi sorumluluktan kurtulamayacaktır. Nitekim Federal Mahkeme bir kararında “mesleki içtihat dergilerinde çıkan bir kararı bilmeyen bir avukatı sorumlu tutmuştur. Çünkü, vekilin müvekkil ile olan ilişkisinin niteliği itibariyle bazı hallerde vekilin sorumluluğunun işçinin sorumluluğundan daha sert bir şekilde takdir edilmesi gerekmektedir.

Konunun önemi bakımından öncelikle üzerinde durulması gereken sorun özen borcunun sınırının nasıl ve ne şekilde tayin edileceğidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi kural olarak, özenle ifa borcunun sınırı özellikle sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Çünkü sözleşmede, normalin yani mutadın altında ya da üstünde bir özen borcu şart edilmiş olabilir. Bu itibarla eğer sözleşmede özen derecesi belirlenmemişse, bu yön tarafları ve hâkimi bağlayacaktır. Eğer sözleşmede özenin ölçüsü yönünden bir açıklık yoksa o takdirde özenin derecesini sübjektif ve objektif yönden sınırlamak gerekecektir.

Avukatla yapılan vekâlet sözleşmesinde özen borcunun ölçüsü: avukatın müvekkil tarafından bilinen tahsil ve kültür derecesi, mesleki bilgisi, kabiliyet ve diğer vasıflarına göre tayin edilmelidir. Bu sübjektif sınırlamadır. Kural olarak meslek sahibi olan kimseler ve bu arada avukatlar genellikle bilinen ve kabul edilen kural ve usulleri bilmedikleri takdirde sorumlu olacaklardır. İşini bilen bir avukat, bilmesi gereken hukuki bilgilerle mücehhez olmalıdır. Donay’ın da belirttiği gibi “avukatın görevi, hâdiseleri mantıkî şekilde değerlendirerek, bütün öngörülmesi gerekli şeyleri dikkate almaktadır. Yapılması gerekli işin nev’i ve ağırlığı için gerekli olan mesleki bilgi objektif sınırlamanın esasını teşkil edeceklerdir.

Sadakatle ifa, müvekkilinin yararlarına ve onun arzularına uygun olarak hareket etme borcunu kapsar. Sadakatle ifa genel bir deyişle, objektif iyi niyet kurallarına uygun olarak ifa şeklinde tanımlanmaktadır.(İlgili Yargıtay kararı)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.