Özel Usulsüzlük Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi

Oca 29, 2020 | Vergi Hukuku Avukatlığı

Özel Usulsüzlük Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi

 X VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmeyi Durdurma İstemlidir

DAVACI            : 

DAVALI            : 


KONU              : X Vergi Dairesi Müdürlüğünce adıma tanzim ve tebliğ olunan X gün ve X takip numaralı ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

ÖDEME EMRİNE

 KONU VERGİ  : X Takvim yılına ilişkin 01/2019-12/2019, 01/2009-03/2009, 01/2009-01/2009 dönemi Özel Usulsüzlük cezası

 

VERGİ MİKTARI : 5.800 TL

TEBLİĞ TARİHİ  : 

 

AÇIKLAMALAR :

16.01.2020 tarihinde tarafıma Kocasinan Vergi dairesinden ödeme emri gelmiştir. İş bu ödeme emrinin içeriğine baktığımda X Nakliyat San ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş özel usulsüzlük cezalarına ilişkin olduğunu gördüm. Benim böyle bir borcum bulunmamaktadır. Şöyle ki;

HUKUKİ SEBEPLER:

1- Tarafıma gönderilen ödeme emrinde borcun kaynağı olarak X Emlak Nakliyat San ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait özel usulsüzlük cezası olduğu yazmaktadır. Benim bu şirketle her hangi bir bağlantım bulunmamaktadır. Bu şirketi tarafıma gelen ödeme emriyle öğrendim. Bunun üzerine Bitlis Tatvan’da yaşamama rağmen X X Vergi dairesine işin iç yüzünü öğrenmek için geldim. Yaptığım araştırmalarda kimlik bilgilerimin rızam ve bilgim dışında kullanılarak adı geçen şirkete sonradan ortaklığımız yapıldığını gördüm. Bunun üzerine hemen X Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum ve X Cumhuriyet Başsavcılığının X Soruşturma Numaralı dosyasıyla soruşturma başlatıldı Ekte ifade tutanağım yer almaktadır. Hiçbir zaman bu şirkette ortak ve yönetici olmadım bilgim ve rızam dışında sahtecilik yapılarak şirkete ortakmışım gibi gösterildiğinden tarafıma gelen ödeme emrine karşı her hangi bir ödeme yükümlülüğüm bulunmamaktadır. Borcum yoktur. Ben hiçbir zaman X ikamet etmedim X’da yaşıyorum.

Nitekim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden aldığım 28.01.2020 tarihli yazıda da “ 521854 ticaret sicil numarasında X İNŞAAT EMLAK NAKLİYAT SANAYİ VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ ‘nin sicil kaydı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7.maddesine göre 24.9.2013 tarihinde resen terkin edilmiştir. Şirketin dosyasında yapılan incelemede şirketin yaptırdığı tek tescilinin 28.4.2004 tarihinde tescil edilen ana sözleşmesi olduğu ve söz konusu ana sözleşmeye göre ortaklarının X ile X olduğu ve şirket ortakları ve yetkilileri arasında X adının geçmediği anlaşılmıştır.” Denilerek bu şirkette ortaklığımın ve yetkimin bulunmadığını bildirmişlerdir.

2- X Vergi Dairesi Müdürlüğünce adıma tanzim ve tebliğ olunan X gün ve X takip numaralı ödeme emri tarafıma 16.01.2020 tarihinde tebliğ olmuştur. Bu tebligatta yer alan borcun kaynağını ise X Takvim yılına ilişkin 01/2019-12/2019, 01/2009-03/2009,01/2009-01/2009 dönemi Özel Usulsüzlük cezası oluşturmaktadır.

Borcu kabul anlamına gelmemekle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinde “Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur….” denilmektedir.

Yine aynı kanunun 102. Maddesinde “Amme alacağı, vâdesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen kanun maddeleri uyarınca 16.01.2020 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİ İLE İSTENİLEN 01/2019-12/2019, 01/2009-03/2009,01/2009-01/2009 VADE TARİHLİ BORÇ ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞTIR.

16.01.2020 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrindeki borç zamanaşımına uğramış olduğundan ve dava konusu ödeme emrinin yürürlüğünün durdurulmaması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana geleceğinden ilk inceleme ile birlikte esastan karar verilinceye kadar YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve neticesinde hukuka aykırı olan işlemin iptali için Sayın Mahkemeye müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: X Cumhuriyet Başsavcılığı X Soruşturma Numaralı dosyası (Celbini talep ediyorum.), X Ticaret Odası Kayıtları ( Celbini talep ediyorum.), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden aldığım X  tarihli yazı, tanık bilirkişi incelemesi, yüksek mahkeme kararları ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz edilen hususlar ve resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle dikkate alınarak dava konusu yaptığım ödeme emrinin iptaline esas hakkında karar verilinceye kadar, yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine kara verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

EKLER        :    

1-Ödeme emri

 2- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden aldığım X tarihli yazı

3-X Cumhuriyet Başsavcılığı X Soruşturma numaralı ifade tutanağı

DAVACI

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Özel Usulsüzlük Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.