Bir Sayfa Seçin

Özel Hukukta Mahkeme Çeşitleri ve Görevleri

ÖZEL HUKUK MUHAKEMESİNE TÂBİ MAHKEMELERİN GRUPLANDIRILMASI

Mahkemeler, çalışma usûllerine, yargılama sistemindeki derecelendirmeye ve kendilerine tevdi edilen uyuşmazlıkların niteliklerine göre sınıflandırılabilir.

Kuruluş ve Çalışma Usûllerine Göre Mahkemeler

Tek Hâkimli Mahkemeler

Türk Yargı sistemi, temelde tek hâkim esasma dayanır. Sulh Mahkemeleri, Asliye Mahkemeleri gibi.

Toplu Mahkemeler

Hâkim sayısı birden fazladır. “Asliye Ticaret”, “Bölge Adliye” ve “Yargıtay” gibi.

Kurul halinde çalışan mahkemelerde yargı çevresi için yargısal bir iş ve işlem için görevlendirilen üyeye Nâip Hâkim denir.

Derecelendirme Sistemine Göre Mahkemeler

Alt Derece Mahkemeleri

Bu mahkemelere İlk Derece, Bidayet ve Hüküm mahkemeleri d denilir. Sulh Hukuk, Asliye Hukuk mahkemeleri gibi.

Üst Derece Mahkemeleri

Alt derece mahkemelerince verilen kararların yargısal denetimini üst derece mahkemeleri yapar. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay gibi.

Tevdi Edilen Görevin Niteliğine Göre Mahkemeler

Genel Görevli Mahkemeler

Bu mahkemeler, Asliye ve Sulh Mahkemeleridir. Özel Mahkemelerin bulunmadığı yargı çevrelerinde her türlü dava ve işlere (belirtildiği biçimiyle) genel mahkemeler bakar.

Özel Görevli Mahkemeler

Yargısal iş ve görevin niteliğine göre ayrı yasalarla kurulan özel mahkemeler vardır. İş Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri gibi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız