Özel Hukukta Mahkeme Çeşitleri ve Görevleri

ÖZEL HUKUK MUHAKEMESİNE TÂBİ MAHKEMELERİN GRUPLANDIRILMASI

Mahkemeler, çalışma usûllerine, yargılama sistemindeki derecelendirmeye ve kendilerine tevdi edilen uyuşmazlıkların niteliklerine göre sınıflandırılabilir.

Kuruluş ve Çalışma Usûllerine Göre Mahkemeler

Tek Hâkimli Mahkemeler

Türk Yargı sistemi, temelde tek hâkim esasma dayanır. Sulh Mahkemeleri, Asliye Mahkemeleri gibi.

Toplu Mahkemeler

Hâkim sayısı birden fazladır. “Asliye Ticaret”, “Bölge Adliye” ve “Yargıtay” gibi.

Kurul halinde çalışan mahkemelerde yargı çevresi için yargısal bir iş ve işlem için görevlendirilen üyeye Nâip Hâkim denir.

Derecelendirme Sistemine Göre Mahkemeler

Alt Derece Mahkemeleri

Bu mahkemelere İlk Derece, Bidayet ve Hüküm mahkemeleri d denilir. Sulh Hukuk, Asliye Hukuk mahkemeleri gibi.

Üst Derece Mahkemeleri

Alt derece mahkemelerince verilen kararların yargısal denetimini üst derece mahkemeleri yapar. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay gibi.

Tevdi Edilen Görevin Niteliğine Göre Mahkemeler

Genel Görevli Mahkemeler

Bu mahkemeler, Asliye ve Sulh Mahkemeleridir. Özel Mahkemelerin bulunmadığı yargı çevrelerinde her türlü dava ve işlere (belirtildiği biçimiyle) genel mahkemeler bakar.

Özel Görevli Mahkemeler

Yargısal iş ve görevin niteliğine göre ayrı yasalarla kurulan özel mahkemeler vardır. İş Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri gibi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.