Özel Hukukta Dava Takip Yetkisi Tablosu

Özel hukukta davayı takip edebilecek kişilerin bunu ne şekilde ve usulde yapacağı tablo üzerinde gösterilmiştir.


ÖZEL HUKUK YARGILAMASINDA DAVA TAKİP YETKİSİ
DAVADA TARAF OLANIN 3. KİŞİLERE VERİLEN
DAVAYI TAKİP YETKİSİ DAVAYI TAKİP YETKİSİ
• Dava takip yetkisi, talep • Dava takip yetkisinin
sonucu hakkında hüküm 3. Kişilere verilmesi yasal
alabilme yetkisini ifade eder. istisnaları oluşturur.
• Taraf ehliyeti ve dava ehliyeti Örnekler:
bulunan herkesim davayı  
takip yetkisi de vardır. 1. Borçlunun henüz tapuya tescil
ettirmediği bir taşınmazını,
• Davanın sonunda verilecek borçlu adına tescil ettirmek
nihaî hüküm, her halükârda için, alacaklıya İcra
“Gerçek Taraf’ hakkında Dairesince dava açma yetkisi
verilmiş olur. verilir. (İİK. Md. 94/2)
• Dava takip yetkisi, istisnalar 2. İflâsın açılmasıyla birlikte
dışında, tasarruf yetkisine müflisin dava açma yetkisi
göre belirlenir. sona erer; davayı takip
yetkisi, iflas idaresine geçer.
• Dava takip yetkisi, dava  
şartıdır. Her aşamada re’ sen • Davayı takip yetkisi, dava
dikkate alınır. şartıdır. Her aşamada re’sen
dikkate alınır.
• Dava takip yetkisi yoksa dava  
usulen reddedilir. • Davayı takip yetkisi yoksa, dava
usûlden reddedilir.
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bu makale hakkında soru sorun veya yorum yapın.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.