Özel Hukukta Dava Takip Yetkisi Tablosu

Özel hukukta davayı takip edebilecek kişilerin bunu ne şekilde ve usulde yapacağı tablo üzerinde gösterilmiştir.


ÖZEL HUKUK YARGILAMASINDA DAVA TAKİP YETKİSİ
DAVADA TARAF OLANIN 3. KİŞİLERE VERİLEN
DAVAYI TAKİP YETKİSİ DAVAYI TAKİP YETKİSİ
• Dava takip yetkisi, talep • Dava takip yetkisinin
sonucu hakkında hüküm 3. Kişilere verilmesi yasal
alabilme yetkisini ifade eder. istisnaları oluşturur.
• Taraf ehliyeti ve dava ehliyeti Örnekler:
bulunan herkesim davayı
takip yetkisi de vardır. 1. Borçlunun henüz tapuya tescil
ettirmediği bir taşınmazını,
• Davanın sonunda verilecek borçlu adına tescil ettirmek
nihaî hüküm, her halükârda için, alacaklıya İcra
“Gerçek Taraf’ hakkında Dairesince dava açma yetkisi
verilmiş olur. verilir. (İİK. Md. 94/2)
• Dava takip yetkisi, istisnalar 2. İflâsın açılmasıyla birlikte
dışında, tasarruf yetkisine müflisin dava açma yetkisi
göre belirlenir. sona erer; davayı takip
yetkisi, iflas idaresine geçer.
• Dava takip yetkisi, dava
şartıdır. Her aşamada re’ sen • Davayı takip yetkisi, dava
dikkate alınır. şartıdır. Her aşamada re’sen
dikkate alınır.
• Dava takip yetkisi yoksa dava
usulen reddedilir. • Davayı takip yetkisi yoksa, dava
usûlden reddedilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.