Özel Hukukta Dava Takip Yetkisi Tablosu

Son Güncelleme Tarihi

Özel hukukta davayı takip edebilecek kişilerin bunu ne şekilde ve usulde yapacağı tablo üzerinde gösterilmiştir.


ÖZEL HUKUK YARGILAMASINDA DAVA TAKİP YETKİSİ
DAVADA TARAF OLANIN3. KİŞİLERE VERİLEN
DAVAYI TAKİP YETKİSİDAVAYI TAKİP YETKİSİ
• Dava takip yetkisi, talep• Dava takip yetkisinin
sonucu hakkında hüküm3. Kişilere verilmesi yasal
alabilme yetkisini ifade eder.istisnaları oluşturur.
• Taraf ehliyeti ve dava ehliyetiÖrnekler:
bulunan herkesim davayı 
takip yetkisi de vardır.1. Borçlunun henüz tapuya tescil
ettirmediği bir taşınmazını,
• Davanın sonunda verilecekborçlu adına tescil ettirmek
nihaî hüküm, her halükârdaiçin, alacaklıya İcra
“Gerçek Taraf’ hakkındaDairesince dava açma yetkisi
verilmiş olur.verilir. (İİK. Md. 94/2)
• Dava takip yetkisi, istisnalar2. İflâsın açılmasıyla birlikte
dışında, tasarruf yetkisinemüflisin dava açma yetkisi
göre belirlenir.sona erer; davayı takip
yetkisi, iflas idaresine geçer.
• Dava takip yetkisi, dava 
şartıdır. Her aşamada re’ sen• Davayı takip yetkisi, dava
dikkate alınır.şartıdır. Her aşamada re’sen
dikkate alınır.
• Dava takip yetkisi yoksa dava 
usulen reddedilir.• Davayı takip yetkisi yoksa, dava
usûlden reddedilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.