Özel Hukuk Yargılamasında Görev Yapan ve Rol Oynayan Kişiler Tablosu

Özel Hukuk Yargılamasında Görev Yapan ve Rol Oynayan Kişiler’e ait yer alan tabloda tanımları ve görevleri ayrıca belirtilmiştir.


Görev Yapanlara Ait Tablo

ÖZEL HUKUK YARGILAMASINDA GÖREV YAPAN

PERSONEL VE ROL OYNAYAN KİŞİLER

ASLİ GÖREV

YARDIMCI ROL

İFA EDENLER

İFA EDENLER

1. HÂKİMLER1. AVUKATLAR
2. ADLİYE MEMURLARIII. SAVCILAR
3. Yazı İşleri MüdürleriIII. NOTERLER
4. Zabıt Kâtipleri
5. Mübaşirler

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın