Özel Hukuk Mahkemelerinde Çalışma Günleri

Özel hukuka tabi olan mahkemelerde çalışma günleri ve mesai saatleri ne şekildedir? Makalemizde bu konuyu ele almaktayız.


YARGILAMA FAALİYETLERİNDE ÇALIŞMA GÜNLERİ

Kural, yargılama iş ve görevlerinin, resmi çalışma gün ve saatleri içinde yürütülmesidir. Ancak, yürütülen işler mesai saatleri içinde bitirilememişse, mesai saati sonrasmda da işlerin görülmesi sürdürülebilir.

Keşif, delil tespiti, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi ivedilik arz eden işler, resmi çalışma saatleri dışında da yerine getirilebilir (md. 148)

Resmi tatil günlerinde ( ivedilik arz eden işler dışında) hiçbir duruşma ve adlî işlem yapılmaz. Resmi tatil günlerinde tebligat yapılabilir (TK.md.33).

Adlî tatil (adli ara verme) süresinde yapılabilecek adli işlere
ileride ayrıca değinilecektir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.