Ceza Hukuku

Özel Hayatın İhlali Şikayet Dilekçesi

Özel Hayatın İhlali Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                                                                                                                                 

MÜŞTEKİ       

VEKİLİ             :  

ŞÜPHELİ          :   

   

SUÇ                    : Özel Hayatın İhlali – TCK 134

 İZAHI      :

  1. Müvekkilim Niğde de iş arkadaşları, sosyal çevresi tarafından oldukça sevilen,

sayılan her daim itibarlı olarak davranan birisidir. X E Tipi Cezaevinde görev yapmaktadır.

  1. Taraflar arasında Şüpheli’nin ağır kusurlu hareketleri nedeni ile Müvekkil için müşterek hayat çekilmez hale gelmiş ve Müvekkilimce boşanma davası Niğde Aile Mahkemesinde açılmıştır.
  2. Şüpheli Müvekkilin bir arkadaşı ile çekilmiş olduğu fotoğrafları, bir ilişkisi varmış gibi aksettirerek Müşteki’nin İş yerine gitmiş , burada müvekkilin mesai arkadaşlarından olan X ve isimlerini sayamadığımız diğer tüm kişilere bakın aralarında ilişki var demek sureti ile müvekkilin fotoğraflarını elindeki Laptop ile Teker taker gezdirerek göstermiştir.
  3. Şüpheli Bununla dayetinmemiş , O an orada bulunmayan iş arkadaşlarına Whatsapp üzerinden bu fotoğrafları atmış, aynı şekilde ihlallerine devam etmiştir. Buna ilişkin Müvekkilin mesai arkadaşı X’nın telefonuna göndermiş olduğu mesaj çıktıları ekte sunulmuştur.
  4. Müşteki’nin kullanmış olduğu X numaralı telefon Şüpheli’nin üzerine kayıtlıdır. Şüpheli Telefon görüşme dökümünü almış ve müvekkilin arkadaşlarına bu dökümden ulaşmış , sıra ile herkesi bu konuda aramakta , sorular sormakta , ilişkisi var diye anlatımlarda bulunmaktadır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesi,

Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.(1) (2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.)

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Hükmünü havidir.

İşbu Kanun hükümleri delaleti ile yukarıda izah edildiği üzere MÜVEKKİLİME KARŞI HALEN DEVAM EDEN TÜRK CEZA KANUNUN 134. MADDESİNDE AÇIKÇA DÜZENLENMİŞ ÖZEL HAYATIN İHLALİ SUÇUNDAN ŞÜPHELİNİN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMEK GEREĞİ HASIL OLMUŞTUR. Ayrica Şüpheli Müvekkile karşı Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme suçlarını da işlemiş bu hususta X Emniyet Müdürlüğü’ne müvekkil şikayette bulunduğu için şimdilik şikayet dilekçemizde bu hususlara yer vermiyoruz. Gereğinin yapılmasını bilvekale arz ve talep ederim.

DELİLLER         : Whatsapp yazışma geçmişi ekran görüntüsü vesair deliller

HUKUKİ SEBEPLER:    TCK 134 ve sair yasal mevzuat

 

NETİCE-İ TALEP             :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; şüpheli hakkında soruşturma yapılarak haklarında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını arz ve talep ederim.

SAYGILARIMLA, 

                                                                                                                                                               Müşteki Vekili

                                                                                                                                        Av. 

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.