Ceza Hukuku

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Savcılığa Şikayet Dilekçesi

X CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

Savcılığa Suç Duyurusunda

Bulunan  Şikayetçi :

Vekili                     : Av.       

Şüpheli                  :

İşlenen Suçlar        :

1- Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK md 132)

2-Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçu (TCK md 133)

3- Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK md 134)

AÇIKLAMALAR           : 1- Şüpheli ile şikayetçi evli olup …Esas sayılı dosyasıyla boşanma davası devam etmektedir.

Şüpheli, müvekkilimle olan konuşmalarını müvekkilimden habersiz şekilde kaydetmiştir. Şüpheli kendisi yahutta bir kişi aracılığıyla müvekkilimi takip ettirmiş fotoğraf ve videolarını çekmiş ya da çektirmiştir ayrıca şikayeçiyle konuşmalarını da gizlice kaydetmiştir. Müvekkilin arkadaşlarıyla restoranda olduğu zamanlar ve eve girerken, markete giriş çıkışlarında fotoğrafları ve videoları çekilmiştir. Kişinin Özel hayatın gizliliği Anayasa’nın 20. maddesiyle “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” ve Haberleşme hürriyeti Anayasa’nın 22. Maddesiyle “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır” Denmek suretiyle korunmuştur. Şüphelinin gizlice kaydettiği ses kayıtları, çektiği/çektirdiği fotoğraf ve videolar TCK md 132, 133 ve 134 gereği suç niteliğindedir.

2- Şüpheli tarafından gizlice kaydedilen konuşmalar, video ve fotoğraflar şüphelinin avukatı tarafından 14.09.2018 tarihli cevap dilekçesi ekinde … Esas sayılı dosyasına ibraz edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilmeyen cevap dilekçesi ekinde dosyaya ibraz edilen hukuka aykırı kayıtlardan dosyayı incelememiz neticesinde haberdar olmuş bulunmaktayız, 6 aylık yasal şikayet süresi içinde suç duyurusunda bulunuyoruz.

Eşe karşı yapılan kayıtlar, boşanma davasında başka türlü ispat imkanı olmaması ve bir kereye mahsus yapılması halinde suç teşkil etmez. Ancak, eşlerin ayrı yaşadıkları dönemde boşanma davası devam ederken takip ettirilmesi ya da birden çok kez ses kayıtlarının gizlice alınması durumunda özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu işlenmiş olur.

… 566 Esas sayılı dosyasına 14.09.2018 tarihinde ibraz edilen tüm dinleme kayıtlarının dosyaya getirtilmesini talep ediyoruz.

3- Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, özel hayata karşı işlenen suçlarda genel norm mahiyetindedir. Şüphelinin aşağıdaki özel normlar nedeniyle cezalandırılmaması halinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle cezalandırılması gerekir:

  • Şüpheli, müvekkilimle ayrı yaşadığı dönemde müvekkilimi takip ettirip video ve fotoğraflarını çektirmiş, müvekkilimle konuşmalarını müvekkilimin haberi ve izni olmadan ses kaydına almıştır. Müvekkilimden habersiz fotoğraf ve videolarının çekilmesi, kaydedilmesi, konuşmalarının gizlice kaydedilmesi haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (TCK m.132/1), kaydedilen görüşmenin mahkemeye ibraz edilerek ifşa edilmesi haberleşmenin gizliliğini ifşa suçunu (TCK m.132/2), kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu (TCK 133/1) oluşturur.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

                                                                           Müşteki Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.