Ceza Hukuku

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Talebi

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Talebi

X NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

 

TALEPTE BULUNAN  :

TC NO                         : 

ADRES                        :                      

TALEP KONUSU           : Özel Hayatın Gizliliğinin ihlali nedeniyle Erişimin engellenmesi/ içeriğin çıkarılması taleplidir.

AÇIKLAMALAR            :

…/…/… tarihinde internet ortamında ………şeklindeözel hayatımın ihlal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Aşağıda sıralanan URL/URL’lerde de görüleceği üzere içeriklerözel hayatımı ihlal etmekte, bu sebeple ağır mağduriyet yaşamaktayım.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=ornek_video
  2. https://twitter.com/ornek_hesap

5651 Sayılı yasanın 9/A maddesi “özel hayatın gizliliği Nedeniyle içeriğe Erişimin Engellenmesi” başlığı altında:

          “MAD­DE 9/A-(Ek: 6/2/2014-6518/94 md.)

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. (1)

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir. (1)

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. (1)

(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. (1)

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Kurum tarafından yapılır. (Mülga cümle: 26/2/2014-6527/18 md.) (1)

            (9) (Ek: 26/2/2014-6527/18 md.) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, (…) (1) yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.” Şeklinde olup,iş bu başvuru doğrudan hakimliğinize yapılmıştır.

 

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle,telafisi güç ve imkansız zararlar doğmamasını teminen,özel hayatımı ihlal eden içeriği barındıran ilgili URL/URL’ler hakkında, erişimin engellenmesikararı verilmesini, 5651 sayılı yasanın 9/A Madde 5.Fıkrası gereğiKararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, sair ilgili mevzuat

DELİLLER: İhlalin gerçekleştiği URL adresleri ve ekran görüntüleri

tarih

MÜŞTEKİ
Ad/Soyad

EKLER:

Paylaşımlara ait ekran görüntülerive URL adresi/adresleri

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.