Özel Hayata Dair Olmayan Ses Kayıtlarının Delil Olarak Kullanılması Suç Mu?

Bir boşanma davasında veya alacak davasında ses kaydının delil olarak kullanılması özel hayatın gizliliği suçunu oluşturur mu? Bu sorunun cevabı şu şekildedir: Ses kaydı özel hayatın ihlali niteliğinde bir ses kaydı değilse bu ses kaydının hukuk davasında delil olarak kullanılması suç oluşturmaz. Tabii bu ses kaydının ilgili davada delil olarak kabul edilip edilmeyeceği ayrı bir konudur. Bu konuyu daha önceki yazılarımızda detaylıca açıklamıştık.

Cevabımızın dayanağı olan Yargıtay kararının ilgili bölümü ise şu şekildedir:

Sanığın, gerek telefonla yapılan görüşmenin, gerek yüz yüze gerçekleşen konuşmaların tarafı olması nedeniyle TCK’nın 133/1-3. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun yasal unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği, Sanığın tarafı olduğu telefon görüşmesini, katılana ait fotoğrafları ve konuşmaları kaydedip, bu kaydı içeren CD’yi, görülmekte olan dava dosyalarına delil olarak vermesi biçimindeki eylemleri, TCK’nın 134/1-2. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal ve aynı Kanunun 132/3. maddesinde tanımlanan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları kapsamında değerlendirilebileceği, ancak; CD’nin çözümüne ilişkin bilirkişi raporuna ve tarafların beyanlarına göre, kayda alınan görüşme sırasında, katılanın özel yaşam alanına dahil ve onun özel hayatının gizliliğini ihlal edecek bir husus konuşulmadığı, katılana ait çekilen fotoğrafların özel hayata ait fotoğraflar olmadığı gibi, kayda alınan görüşmelerin, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı veya kaydı içeren CD’yi çoğaltarak başkalarına dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırılık bilinciyle hareket etmediği de nazara alındığında, sanığın şikayete konu CD’nin boşanma davasına delil olarak verilmesi eylemi yönünden, anılan suçları oluşturmayacağı kabul edilmelidir.(2014/7972 E.)

Son düzenleme tarihi 10 Kasım 2020 18:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.