Özel Hastane İzin Başvurusu

Kas 6, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı

                                                          X VALİLİĞİ

                                                 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEPTE BULUNAN:

VEKİLİ                          :

İLGİ                                :  X sayılı X tarihli öz izin talebi konulu yazınız.

KONU                            : Ön izin belgesinin bir suretinin verilmesi ve ruhsatlandırma başvurusunun tamamlanması adına Özel Hastaneler Yönetmeliği geçici m. 1/4 kapsamında X tarihine kadar ek süre verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1-İlgi sayılı yazınızda, özel hastane açılabilmesi için bakanlıktan ön izin alma zorunluluğunun 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle getirildiği müvekkil tarafından işletilen X Hastanesinin yönetmeliğin yayın tarihinden önce faaliyetine başlayıp , sonlandırması nedeniyle herhangi bir ön izin belgesinin arşivlerinizde olmadığı belirtilmiştir.

2-Öncelikle müdürlüğünüz tarafından her ne kadar aksi söylenmiş olsa da özel hastane açılabilmesi için ön izin alma zorunluluğu 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden öncede Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ilk yayımlanma tarihi olan 27.03.2002 tarihinde de mevcuttu. Yönetmeliğin ilk şekli olan 24708 sayılı Resmi Gazete’de 27.03.2002 tarihinde yayınlanan ilk şeklinin Ön İzin başlıklı 9. Maddesinde ‘’ İmar ile ilgili mevzuata uygun olarak , birinci fıkrada belirtilen yetkili mercilerce projeler onaylandıktan sonra, özel hastane yapılacak yerin 8 inci maddedeki şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde , bakanlıkça ön izin verilir’’  şeklinde ki ifadesi ile ön izin tanımlanmıştır.

3-Müvekkilin maliki olduğu X adresinde bulunan taşınmaza ön izin verilmiştir. Daha önceki X tarihli X iş numaralı dilekçemizde uzman dal raporu tarafınıza sunulmuştur. Buna ilişkin olarak müvekkil tarafından ön izin belgesi için gerekli harçların yatırıldığına dair banka dekontu(Ek-1) ve alındı belgesi(Ek-2) ekte sunulmaktadır.

4-Ön izin belgesinden bir suretin tarafımıza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Avukatlık Kanunu 2 kapsamında verilmesi talep edilmektedir.

5-Ruhsatlandırma işlemi müvekkil tarafından tamamlanamadığından ve kiracılık ilişkisi sona erdiğinde ilgili bina için ruhsatlandırma işlemine devam edileceğinden, 27.03.2002 tarih 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici m.1/4 “1/1/2019 tarihinden önce bu madde kapsamında Bakanlıktan ön izin almış özel hastanelerden beş yıllık ruhsatlandırma süresi sonunda ruhsat işlemlerini tamamlayamayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere 31/12/2025 tarihine kadar ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak amacıyla ek süre verilir.” hükmü gereğince ruhsat işlemlerini tamamlamak adına müvekkile ek süre verilmesini, konuyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                                                               Talepte Bulanan Vekili

                                                                                                                                  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

EK 1 : Harcın yatırıldığına dair Ziraat Bankası Dekontu

EK 2 : Harç alındı belgesi

EK 3 : Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.