Özel eşyalar nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir- Yargıtay Kararı

Özel eşyalar nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Davacı, evden ayrılırken ziynet eşyalarını ve kendi çalışma ve birikimleri ile aldığı altın ve özel eşyalarını alamadığını ileri sürerek bunlar için maddi tazminat istemiştir.

Bu istek boşanmanın eki niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamına girmez. Bağımsız bir taleptir, ayrıca nispi harca tabidir. Dava açılırken yatırılan başvurma harcı, bu isteği de kapsar.

O halde, talep edilen maddi tazminat miktarı üzerinden nispi peşin harç noksanlığının tamamlanması için davacıya süre verilmesi (Harçlar K.m.30-32), harç tamamlandığı taktirde bu talebin esasının incelenmesi gerekirken, bu husus dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 01.12.2010, E. 2009/17400, K. 2010/20021.)

Özel eşyalar nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Davacı kadının çeyiz eşyaları, kişisel eşyalar ve düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp alınan başvurma harcı bu talepleri de kapsamaktadır.

Davacıya talep ettiği çeyiz eşyaları ve değerleri açıklattırılıp nispi harem peşin alınması gereken kısmıyla ilgili noksanlığı tamamlama imkanı verilmesi (Harçlar Kanunu md.30-32) noksanlık tamamlandığı takdirde taraflann delilleri değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi, düğün masraflanna ilişkin talebin Borçlar Kanunundan kaynaklandığı gözetilerek görev hususunun da düşünülmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 06.06.2011, E. 2010/9293, K. 2011/9777.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.