Özel Belgede Sahtecilik Şikayet Dilekçesi

Özel Belgede Sahtecilik Şikayet Dilekçesi

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                      :

SAVUNMASINI SUNAN

SANIK                             :

MÜDAFİİ                         :

SUÇ                                  : Özel Belgede Sahtecilik

TALEP KONUSU               : Esas Hakkında Savunmamızın Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR         : Öncelikle vekilliğimize karar verilmesini talep etmekteyiz. Müvekkilim X hakkında müşteki X imzasını taklit etmek suretiyle belge düzenlemek iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Müşteki iddiaları ve savcılık iddianamesinin soyut, mesnetsiz ve haksız olduğunu belirtmek istiyoruz. Şöyle ki;

Müvekkil telefon alım-satımı işiyle uğraşmakla birlikte Turkcell aboneliği de yapmaktadır. Yeni abone başvurularını kabul etmekte, gerekli belgeleri vs. toplamakta ve sözleşmeyi yapmakta ve başvuruyu merkeze bildirmektedir. Müvekkil bu işlerini mevzuatın yüklediği özeni göstererek yapmaktadır. Sözleşme yapmak için gerekli kimlik aslı ve fotokopisi ile birlikte müşteriden alınacak imzalarda yine müşteri tarafından temin edilmektedir. Müşterinin yokluğuna rağmen sözleşme oluşturma ve hat açma işlemleri yapılamamaktadır. Müvekkil …………… işlettiği eksper iletişim de bu kaidelere uyarak çalışmaktadır.

Atılı suçun maddi unsuru özel bir belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Olayda suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Zira Turkcell abonelik sözleşmesi üzerinde ki imza ……… aittir.

Müşteki …….. hattı kullanmadığı ve hattın çıkarılmasından haberdar olmadığı iddiası yersizdir. Zira hat kağıt üzerinde ……… adına kayıtlı görünmekle birlikte, fiilen de müşteki tarafından kullanılmaktadır. Sözleşme üzerinde ki imzalarda müştekiye aittir. Müşteki kişisel hayatında ki bozulmalar dolaysıyla tecziye edileceğinden korktuğu için böyle bir yola başvurmuş, insafsız bir iddia ortaya atmıştır.

Müşteki ………… ve müvekkil …… alınan imza ve yazı örneklerinden hakkında Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’ndan bilirkişi incelenmesi istenmiş ve yapılan imza incelenmesinde sözleşme üzerinde ki imzaların ‘’kuvvetle muhtemel’’ ……. ait olduğu rapor edilmiştir. Biz alınan rapora itiraz ediyoruz. Zira rapordaki kanaat hilaf-ı vaki olduğu gibi, ihtimallerden öte bir netice belirtmeyen bu rapor yargılamaya esasta alınamaz. Ceza muhakemesinde muhkem bir kaide olan ‘’Şüpheden sanık yararlanır’’ ilkesi, sanığın suçsuzluğu hakkında şüphe ve maddi vakalar üzerinde ihtimallere dayalı varsayımların ceza vermeye yetmeyeceğini ifade etmektedir. Ceza yargılamasında sanığa hürriyeti bağlayıcı bir müeyyide uygulanacağı için sanığın suçluluğunun en ufak bir şüpheye yer vermeyecek derece de açık olması gerekmektedir. Alınan Kriminal Laboratuvarı bu sebeple, müvekkilin suçsuzluğunu ortadan kaldıracak yeterli bir delil değildir. Dolaysıyla mezkur rapora itibar edilemez. Biz alınan rapora itiraz ediyor ve başka bir kurumdan yeniden imza incelemesi yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bahse konu suç ön ödeme kapsamında olduğu için sanığa ön ödemeden faydalanıp faydalanmayacağı sorulmalıdır.

NETİCE-İ TALEP           : Yukarıda saydığımız ve re’sen gözetilecek nedenlerle öncelikle müvekkilin beraatini, eğer mahkeme aksi kanaatteyse müşteki ve sanıktan alınan imza ve yazı örnekleri esas olmak üzere imza incelemesi için dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesine, sanık lehine olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

Sanık Müdafii

Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.