Bir Sayfa Seçin

Özel Belgede Sahtecilik Savunma Dilekçe Örneği

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

SUNULMAK ÜZERE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                             :2018/xxx E.

KARAR NO                            : 2019/xxx K.

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN SANIK               :                                           

MÜDAFİİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ

TEBLİĞ TARİHİ                    : 

TALEP KONUSU                : Adana 1.Asliye Ceza Mahkemesinin  22/03/2019 tarih  2018/xxx Esas ve  2019/xxx Karar sayılı ilamının bozulması istemi ile istinaf nedenlerimizin sunulmasıdır.

KARARIN ÖZETİ     : Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, yukarıda tarih ve esas sayılı dosyasında müdafiisi bulunduğum sanık XXXXX hakkında yürütülen kamu davasının yargılaması sonucunda müvekkilin Özel Belgede Sahtecilik suçundan 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK m. 51/1 gereği HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE,  TCK m. 51/3 gereği İKİ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA  karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ            :

  • Sanık XXXXX hakkında Özel belgede sahtecilik suçundan TCK 207/1 maddesi gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmıştır. Sanık hakkında bu suça ilişkin TCK 207/1 maddesi yerine Resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin TCK 204/1 maddesi uygulanarak sanığın cezalandırılması suretiyle kararda çelişkiye düşülmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  • Müşteki A, inşaat ve gümrük işlemlerini yapması için sanıkların yetkili oldukları  X Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.’ne ve sanıklara noterden 2016 yılından 2020 yılına kadar geçerli olan vekaletname vermiştir. Bu vekaletname uyarınca sanık X’ın müşteki adına evrakları imzalama yetkisi vardır.
  • Sanıklar vekalet görevi gereği yaptıkları işlemlerde 30/08/2017 tarihli ithalat beyannamesinde muhteviyatla ilgili hatalı beyanda bulunmuşlar, bunun üzerine Adana Gümrük Müdürlüğünce müştekiye 9.494,28 TL para cezası tebliğ edilmiştir. Ceza ödemesi sanıklar tarafından Adana Gümrük Müdürlüğüne yapılmıştır.
  • Sanıklar fazlaca yatırdıkları miktar olan 1.582,38 TL’nin iadesi için uzlaşmaya başvurmuştur. Sanık X’ın müşavirliğini yaptığı şirket adına uzlaşma yetkisi vardır. Sanık X,  Adana Gümrük Müdürlüğü’ne uzlaşma talebi içerir belgeyi müştekinin vermiş olduğu vekaletnamedeki yetkiye dayanarak müşteki adına ancak kendi imzası ile imzalamıştır. Sanığın, müştekinin imzasını taklit etme gibi bir amacı yoktur. Kaldı ki zaten müşteki adına imza atma yetkisi vardır. Suça konu belgeye imza atarken ‘yerine’ veya ‘vekaleten’ kelimelerini kullanmayı gözden kaçırmış olması belgede sahtecilik suçunu işlediğini göstermez. Sanığın eyleminin “faydasız sahtecilik” olarak nitelendirilip unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması hukuka aykırıdır.
  • Müşteki adına gelen 494,28 TL para cezası sanıklar tarafından müştekiye ödenmiştir. Yapılan ödemeye dair dekont mahkeme dosyasına sunulmuştur. Müştekinin sanıklardan başkaca bir alacağı yoktur.

HUKUKİ SEBEPLER           : TCK 207/1, TCK 53/1

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen nedenler ve yüksek mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle Adana 1.Asliye Ceza Mahkemesinin  22/03/2019 tarih  2018/xxx Esas ve  2019/xxx Karar sayılı ilamı ile ilgili olarak;

  • İstinaf başvurumuzun kabulüne,
  • Hükmün, sanık X lehine bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ve arz ederim.

Sanık müdafii

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

May 18, 2019 | Kovuşturma-Yargılama | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız