OYAK’tan Alınan Nemanın 1/4’ü Haczedilebilir- Yargıtay Kararı

OYAK’tan Alınan Nemanın 1/4’ü Haczedilebilir

Özet: Borçlunun henüz doğmamış olan OYAK “emekli ikramiyesi ve nem’a alacaği” nın haczedilemeyeceği; ikramiyenin tamamının, nem’anın ise 1/4’ünün haciz edilebilmesi için, bunların ödenebilir hale gelmiş olmasının zorunlu olduğu

İcra müdürlüğü tarafından 5.7.2002 ve 14.5.2002 tarihlerinde henüz çalışmakta olan borçlunun «emekli olması halinde», birikmiş nema ve alınacak emekli ikramiyesinin haczine karar verilmiştir.

Borçlunun henüz doğmamış ve haciz tarihinde borçlu adına tahakkuk edip etmeyeceği bu aşamada bilinmeyen emekli ikramiyesi ve nema alacağı üzerine haciz konulamaz, ikramiyenin tamamının, nemanın ise 1/4’ünün haczedilebilmesi için, yasal koşulların oluşması ve ödenebilir hale gelmiş bulunmaları gereklidir. O halde şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir. (12. HD. 6.2.2003 T. E: 2002/29157, K: 2336)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 5 Mayıs 2020 11:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.