Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

OYAK’ta Doğması Muhtemel Bir Hakkın Haczedilmesi Mümkün Değildir- Yargıtay Kararı

OYAK’ta Doğması Muhtemel Bir Hakkın Haczedilmesi Mümkün Değildir

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden daireye 9.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayete konu edilen icra müdürlüğü yazısı içeriğinden «borçlunun emekli olması halinde alacağı emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve her türlü hak ve alacakların borca yeteri kadarının haczine» karar verildiği görülmüştür.

Henüz mevcut olmayan; ileride doğması muhtemel bir hakkın yazılı şekilde haciz edilmesi mümkün değildir. Öte yandan borçlunun emekli olması halinde dahi, 506 sayılı Kanunun 121. maddesindeki koşulların da nazara alınması zorunludur. Merciin «şikayetin kabulüne» karar vermesi gerekirken, aksine düşüncelerle reddi isabetsizdir. (12. HD. 28.12.1999 T. E: 16869, K: 17566)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 5 Mayıs 2020 12:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.