Oturma İzni Başvurusunun Reddine İtiraz

X İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

KONU                                   : ….. vatandaşı olan müvekkilimizin Türkiye’de oturma  (ikamet) izni verilmesi için yaptığı başvuruya davalı tarafından verilen red kararının iptali istemini içerir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) …….vatandaşı olan müvekkilimiz …………., …/…/… tarihinde tatil yapmak amacıyla Muğla’nın Bodrum ilçesine gelmiş, tatil sırasında Bodrum’da bir emlakçı tanıdığının vasıtasıyla ….. mevkiinde, ……… adresinde kain taşınmazı satın alarak bu ilçeye yerleşmeye karar vermiştir. (EK – 1)

2-) Müvekkilimiz almış olduğu taşınmazı yaz tatillerinde kullanmak üzere, kendi zevkine göre tadil ettirmek istemekte olup, bu süre boyunca da (yaklaşık ….. ay) Türkiye’de yaşayacaktır.

3-) Bunun neticesinde müvekkilimiz, vatandaşı olduğu ….. ülkesinin konsolosluğuna oturma (ikamet) izni almak amacıyla …/…/… tarihinde başvurmuş olup, (EK – 2) başvurusu İçişleri Bakanlığı – Göçler İdaresi Başkanlığı’nın görüşüyle …….. nedeniyle reddedilmiştir. (EK – 3)

4-) Müvekkilimizin yapmış olduğu başvurunun reddi işlemin iptali ve kendisine oturma izni verilmesi amacıyla, Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6458 S. K. m. 19, 21, 23.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Tapu Kaydı.

2-) Oturma İzni Başvurusu.

3-) Başvurunun Reddi İşlemi.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle başvurunun reddi işlemin iptali ve kendisine oturma izni verilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. (tarih)

Davacı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

EKLER:

1-) Tapu Kaydı.

2-) Oturma İzni Başvurusu.

3-) Başvurunun Reddi İşlemi.

4-) Bir Adet Onaylı vekaletname örneği

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.