Ortaklıktan Ayrılma İhtarnamesi

Ortaklıktan Ayrılma İhtarname

X NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                            :

ADRES                                      :

VEKİLİ                                      :

ADRES                                      :

İHTAR EDİLEN                        :

ADRES                                      :

KONU                                        : Müvekkilimiz …. ….’nın şirket ortaklığından ayrılmış olması sebebiyle, bundan böyle ….. Şirketinin çekeceği kredilerde kefil olarak gösterilmemesine dair ihtara ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                      :

1-)Müvekkilimiz, …./…./…. tarihinden itibaren …. Şirketinde ortak olarak bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesi gereğince şirketin çektiği kredilerde ortaklar kefil olarak bulunmaktadırlar.

2-) Ancak müvekkilimiz …/…/… tarihi itibariyle söz konusu şirket ortaklığından istifa etmiş ve ayrılmış olup şirketle ilişiği kesilmiş durumdadır. Bu durumu belgeleyen istifa dilekçesinin “aslı gibidir” onaylı sureti (EK-1) ile şirketle ilişiğinin kesildiğine dair… Sosyal Güvenlik Kurumu… İl Başkanlığı’na verilen çıkış belgelerinin “aslı gibidir” onaylı suretleri (EK-2) ile müvekkilimizin şirket ortaklığından ayrıldığına dair …/../… Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi (EK -3) ekte yer almaktadır.

3-)Açıklanan nedenlerle şirketin …/…/… Tarihinden itibaren kullanacağı kredilerde müvekkilimizin bundan böyle kefil olarak gösterilmemesi, müvekkilimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağı, aksi takdirde hukuki yaptırımların uygulanması için aleyhinize yasal yollara müracaat edileceğini, her türlü zarar için ayrıca dava açılacağını, yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretlerinin bankanıza ait olacağını ihtar ederiz.

İhtar Eden Vekili

Av

EKLER                                      : 1-) İstifa Dilekçesinin Aslı Gibidir Onaylı Sureti

  2-) Şirketle İlişiğinin Kesildiğine Dair Çıkış Belgelerinin Aslı Gibidir Onaylı Sureti

  3-) Müvekkilimizin şirket ortaklığından ayrıldığına dair …/../… tarihli Ticaret Sicil Gazetesi

  4-) Bir Adet Onaylı Vekaletname Örneği

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. 02/07/2015

İhtar Eden Vekili

Av

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 15:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.