Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ortaklığın giderilmesi istinaf dilekçesi

T.C.

..BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

T.C.

ADANA .. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               :

KARAR NO              :

İSTİNAF EDEN

DAVALILAR            :

VEKİLİ                     :

DAVACI                   :

KONU                   : Balıkesir … Sulh Hukuk Mahkemesinin …..Esas ve ……….. Karar sayılı ilamının bozulması istemi ile istinaf nedenlerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Balıkesir … Sulh Hukuk Mahkemesince iş bu ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmazlar üzerindeki ortaklığı genel açık arttırma yoluyla satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir. Yerel mahkeme kararı hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

1-Davaya konu bağımsız bölümlerin, konumu, mevkisi, imar durumu, yaşı, kullanılan malzemelerin kalite ve seviyesi itibariyle taşınmazların değerleri ile hisse oranları ve hissedarların sayısı itibariyle taşınmazların aynen taksimi mümkün olduğu halde taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Zira 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 699. Maddesi gereği öncelikle malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilmelidir.

2- Dosyadaki mevcut bilirkişi raporu eksik ve yüzeysel olup anılan bilirkişi raporu esas alınarak karar verilmesi hukuka aykırıdır. Bilirkişi raporunda tespit olunan kıymet takdirleri, güncel piyasa değerlerini yansıtmaktan fersah fersah uzak ve emsallerine göre oldukça cüzi bir değerlendirmedir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi durumunda taşınmazların satışının, mevzu bahis bilirkişi raporu baz alınarak yapılması halinde müvekkillerin fazlasıyla zarara uğrayacağı ve mağdur olacakları açıktır.

Bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazların bulunduğu bölgede emsal arsa ve konut fiyatları araştırılmamıştır. Taşınmazlar, merkezi bir konumdadır. Taşınmazlar, toplu taşıma güzergahına 5 dakika yürüme mesafesinde yer almakta olup ulaşımı oldukça kolaydır. Bu unsurlar dikkate alındığında ve emsal piyasa değeri araştırıldığında dava konusu taşınmazlarının arsa değeri dahi taşınmazların değerine biçilen toplam değerden daha fazladır. Bilirkişinin rapor hazırlarken bu olumlu faktörleri değerlendirmediği görülmektedir. Yerel mahkemece eksik ve yüzeysel hazırlanan bilirkişi raporu dikkate alınarak karar verilmesi hukuka aykırı olup yerel mahkeme kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulması gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP  :

Yukarıda izah edilen hususlar neticesinde; ilk derece mahkemesi kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulmasına, ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesine aksi takdirde ise dava konusu taşınmazların değerlerinin yeniden belirlenerek satışın bu değerler üzerinden yapılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı aleyhine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 10.06.2020

Davalılar Vekili

Son düzenleme tarihi 12 Kasım 2020 11:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.