Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ortaklığın Giderilmesi İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

İHTAR EDEN VEKİLİ      :

İHTAR EDİLEN                  :

İHTARIN KONUSU           : ….. İli, Merkez …..Mahallesi,….Mevkii, ….ada, …..,parsel numaralı paylı mülkiyetin cari olduğu taşınmazda kişisel mülkiyete engel hususların kaldırılmasının gereği yapılmasına dair talebi içerir.

AÇIKLAMALAR     

Sayın …..,

Tarafınızın da maliklerden biri olduğu, …… İli, Merkez ….. Mahallesi, ….Mevkii, …. ada,… pafta,… parsel numaralı paylı mülkiyet söz konusu taşınmazda, tarafınızın muhatap olduğu icra takipleri dolayısıyla mevcut şerhlerden dolayı tapuda taşınmaza yönelik kişisel mülkiyette olağan tasarruf işlemleri yapılamamaktadır.

Bu durum karşısında müvekkilim ve aile fertlerince tarafınızla defalarca görüşülüp sonuç alacak işlemlere karşı telkinlerde bulunulmasına rağmen, bugüne kadar hiçbir sonuç alınamamıştır. Tarafınızın tutum ve davranışları dolayısıyla müvekkilimin en temel Anayasal hakkı olan mülkiyet hakkını her türlü kısıtlılıktan ari ve tasarruf kısıtlaması olmadan kullanımı engellenmektedir.

İş bu nedenlerle, iş bu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde taşınmazın tapuda olağan yollarla kişisel mülkiyete dönüşmesi için, tarafınızdan kaynaklanan icra takiplerine bağlı şerhleri kaldırıp, kişisel mülkiyetinin engeli kaldırmak üzerine gereğini yapmak, aksi takdirde 20 (yirmi) günlük sürenin sonunda yargı yoluna gidilerek mahkemeye müracaat edileceği, mahkeme harçları, yargılama giderleri ve vekâlet ücreti ile sair masrafların yasal faizi ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususu önemle ihtar olunur.

                                                                                                   İhtar Eden Vekili

                                 Av. ….

         İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.