Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davalı Bilgilerinin Yanlış Olması Nedeniyle Sorumluluk

Ortaklığın giderilmesi davasında davacı tarafından davalıya ait bilgiler yanlış bildirilir ve bu yanlış bilgiler çerçevesinde işlem yapılırsa davalının uğrayacağı zarar davacının sorumluluğunda olur.

Yüksek Mahkeme de bu durumu şu şekilde açıklamıştır:

“…Ortaklığın giderilmesi davasında davacılar miras bırakanı ile aynı ad, soyad ve baba adını taşıyan davalı H. E.’ın, davalı belediyece taraf olarak gösterildiği ve adres olarak gerçek malik yerine davalının adresinin bildirildiği ve davanın diğer aşamalarında bu davalının muhatap alınarak nihai olarak paranın ödendiği anlaşılmaktadır. HUMK 179. ( HMK. 119. ) maddesi gereğince davalının adı, soyadı ve adresini bildirmek davacının yükümlülüğündedir. Dolayısıyla ad benzerliği ve karışıklığa neden olmayacak biçimde davalıya ait kimlik bilgilerinin detaylandırılması ve adresinin bildirilmesi davacının sorumluluğundadır.

Kaldı ki, hissedar olmakla da diğer kayıt maliklerini davalı belediyenin bulması ve bilmesi olanak dahilinde iken, yeterli araştırmayı yapmadan yanlış adres vererek davacıların zararına sebebiyet verdiğinden kusurlu eylemi sabittir. Şu durumda davalı Melikgazi Belediye Başkanlığı’nın da davalı H. ile birlikte sorumluluğuna hükmolunmak gerekirken yazılı gerekçe ile bu davalı hakkındaki davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir…” 4. HD, 19.11.2013, 12894/18082 (H).

Son düzenleme tarihi 23 Eylül 2020 13:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.