Ortak konutta bulunan eşyaları kullanılmasına izin dosya üzerinden verilemez- Yargıtay Kararı

Ortak konutta bulunan eşyaları kullanılmasına izin dosya üzerinden verilemez

“… Davacı, ortak konut ile bu konutta bulunan şahsi eşyalarının kullanılması yönünden kendisine izin verilmesini talep etmektedir.

Türk Medeni Kanunu 197/2. maddesi; “Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemlerini alır” hükmünü taşımaktadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 73. maddesi ise; Kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim her iki tarafı istima veyahut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere tevfikan davet etmedikçe hükmünü veremez” hükmünü getirmiştir.

Davaya konu edilen talebin evrak üzerinde görüleceğine dair bir hüküm bulunmadığına göre, mahkemece taraflara davetiye çıkarılarak, duruşma açılıp, tarafların iddia ve savunmalarının tespiti, delillerinin ibrazının sağlanması ve sonucu itibariyle karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde evrak üzerinde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” (Y2HD, 14.12.2006, 9431-17658.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 18:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.