Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Mar 18, 2020 | Ekonomik Şiddet Boşanma

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir -1-

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının ortak konut teminine yanaşmadığı, ailesinin davacı kadın ve ailesine karşı hakaretleri ile davacıyı kovmalarına sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 22.04.2010, E. 2009/4635, K. 2010/8124.)

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir -2-

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle tarafların karşılıklı birbirlerine hakaret ettikleri, davalı kocanın bağımsız konut sağlama konusunda gerekli çabayı göstermediği, ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı, ancak davalı kocanın tanıkların beyanlarında geçen olaylardan sonra 17.04.2008 tarihinde terk İhtan çekerek davacı kadını eve davet ettiği anlaşılmaktadır. Terk ihtarı çeken eş önceki olayları affetmiş, en azından hoşgörü ile karşılamış sayılır. Gerçekleşen bu duruma göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda davalı kocanın tamamıyla kusurlu duruma geldiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanm artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 23.02.2011, E. 2010/1930, K. 2011/3059.)

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir -3-

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacının davalının ayrı ve bağımsız konut isteğine karşı çıkarak, onu ailesiyle birlikte oturmaya mecbur ve ailesinin baskılarına maruz bıraktığı, davalının da kocasına “pısırık, beceriksiz, sen adam mısın” şeklinde sözler sarf ederek onu aşağıladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylara göre davacı dava açmakta haklıdır. Bu koşullar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanm artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/1) karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 09.03.2010, E. 2009/2176, K. 2010/4441.)

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir -4-

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-karşılık davalı kocanın davalı-karşılık davacı kadını kardeşi ve onun eşi ile birlikte oturmaya zorladığı, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı kadın da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında davalı-karşılık davacı kadının davasının da kabulüne (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 23.05.2011, E. 2010/8022, K. 2011/8983.)

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir -5-

Boşanmaya neden olan olaylarda eşinin manevi olarak bağımsız konut isteğine karşılık vermeyen, ailesinin evliliğe müdahalesine ses çıkarmayan, eşine fiziksel şiddet uygulayıp hakaret eden davalı-davacı kocanın evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda tamamen kusurlu bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacı-davalı kadından kaynaklanan boşanmayı gerektirir maddi bir olayın varlığı da kanıtlanmamıştır. Bu nedenle davalı-davacı kocanın davasının reddi gerekirken kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 11.10.2011, E. 2010/10720, K. 2011/15425.)

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir -6-

Davacı-karşılık davalı kocanın eşini ailesi ile oturmaya zorladığı, eşi buna karşı çıkınca da onu götürüp baba evine bıraktığı, davalı-davacının da eşine ağır sözlerle hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit derecede kusurludurlar. (Y2HD, 03.05.2011, E. 2010/6621, K. 2011/7638.)

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir -7-

Toplanan delillerden eşini kızkardeşinin yanında oturmaya zorlayıp, müstakil konut temin etmeyen davalı kocanın boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece bu husus nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü ile buna bağlı olarak davacının Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamındaki maddi tazminat isteğinin reddi doğru olmamıştır. (Y2HD, 27.10.2011, E. 2010/16141, K. 2011/17323.)

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir -8-

Davacı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı olacak şekilde bir başka erkeği ortak konuta aldığı iddiası, usulünce kanıtlanmış değildir. Davalı koca Türk Medeni Kanununun 164. maddesi uyarınca dava açmak üzere mahkeme eliyle davacıyı tebliğ ettirdiği 3.9.2007 tarihli terk ihtanyla, davacı kadının önceki kusurlu davranışlarını affetmiş duruma düşmüştür. Bu durumda, davacı kadına yüklenebilecek bir kusurlu davranış bulunmamaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda, eşinin sonradan oluşan bağımsızkonut isteğine uymayıp, onu ailesiyle birlikte oturmaya zorlayan ve birlik görevlerini yerine getirmekten kaçman davalı koca bütünüyle kusurludur. Boşanmaya açıklanan gerekçelerle karar vermek gerekirken; davacıyı daha fazla kusurlu kabul ederek karar verilmiş olması isabetli olmayıp bozmayı gerektirir. Ancak, gerekçenin hatalı olması yeniden yargılamayı gerektirmediğinden (HUMK. md. 438/son) hükmün yukarıda açıklandığı gibi değiştirilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (Y2HD, 26.09.2011, E. 2011/13959, K. 2011/13986.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ortak konut teminine yanaşmamak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.