Ortak Konut Satılana Kadar Nafaka Ödenmesi Konulu Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Ortak Konut Satılana Kadar Nafaka Ödenmesi Konulu Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

  • Davacı ……. ile davalı ……… anlaşmalı olarak boşanma iradesi ile bir araya gelerek işbu protokolü tanzim etmişlerdir.

A ) VELAYET :

  • Taraflar yaklaşık 5 yıl evvel evlenmiş olup tarafların bu evlilikten müşterek bir erkek çocuğu dünyaya gelecektir.   İş bu protokol gereği müşterek erkek çocuğun velayeti davacı anne ………. verilmiş olup baba ile şahsi ilişki sayın mahkemenizce takdir edilecek şekilde gerçekleştirilecektir.

B ) NAFAKA ile MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ     :

DAVACI İÇİN :

  • Davacı ……….’e, aşağıda anılan gayrimenkul satılana kadar (davanın açılmasından itibaren) …….. (gayrimenkulün satışı ile davalının ………..’e nafaka ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır)

ÇOCUK İÇİN   :

  • Müşterek çocuk dünyaya geldikten sonra çocuk için …….. ( her yıl Tefe/tüfe oranında artış olacak şekilde) Taraflar bu hususta kendi iradeleri ile anlaşmışlardır.

C ) ÖZEL EŞYALAR            :

  • Taraflar özel eşyalarını almaları konusunda anlaşmışlardır ve herkes özel eşyalarını iş bu anlaşmalı boşanma davası açıldıktan itibaren alabileceklerdir.

D ) MAL REJİMİ                   :

  • Davalı ………… adına kayıtlı ……….adresinde bulunan gayrimenkulün satışı ve satış bedelinin tahsilini takip eden en geç 1 hafta içerisinde ( hiçbir ihtar ve bildirim gerekmeksizin) ……… TL davacı …………….. hesabına gönderilecektir.
  • E ) ZİYNET EŞYALARI : Taraflar bu hususta anlaşmış olup karşılıklı bir talepleri yoktur.

Tarafların işbu protokol kapsamında yer alan hususlar dışında birbirilerinden Boşanma hukukundan doğan herhangi bir hak ve alacakları kalmamış olup başkaca dava açmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

  • Tarafların birbirlerinden iş bu anlaşmalı boşanma davasından kaynaklı yargılama giderleri ve avukatlık vekâlet ücreti talebi yoktur.

Bu protokol 8 maddeden ibaret olup tarafların serbest iradeleriyle tanzim ve imza edilmiştir.

DAVACI                                                                                    

DAVALI

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 19:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.