Ortak çocuğa doğrudan fiziksel şiddet uygulama boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Ortak çocuğa doğrudan fiziksel şiddet uygulama boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın evlilik birliğinin gerektirdiği görevlerini yerine getirmediği ve müşterek çocuklarına şiddet kullandığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 13.10.2011, E. 2010/14197, K. 2011/15712.)

Ortak çocuğa doğrudan fiziksel şiddet uygulama boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle; davalı-davacı kadının sık sık evi terk etmesine müşterek çocuğa fiziki müdahalede bulunmasına karşılık davacı-davalı kocanın da en son olayda kadına fiziksel şiddet uyguladığı, evden kovduğu, evin geçimi
ile yeterince ilgilenmediği anlaşılmaktadır
.

Bu halde davalı-davacı kadının boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olmuştur. (Y2HD, 27.01.2011, E. 2010/462, K. 2011/1531.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Mart 2020 09:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.