Ortağın Üçüncü Şahıslar Hesabına Yapmış Olduğu İşlerden Doğan Menfaatlerin Şirkete Bırakılması İstemi

Ortağın Üçüncü Şahıslar Hesabına Yapmış Olduğu İşlerden Doğan Menfaatlerin Şirkete Bırakılması İstemi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Davalı ortağın üçüncü şahıslar hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılması istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR:1-Davalı, … Kollektif Şirketi’nin ortaklarından birisidir. (EK-1-Ticaret Sicil belgesi)

2- … Kollektif Şirketi esas sözleşmesine göre şirketin iştigal konusu; …

(EK-2-Sözleşme)

3- Davalı ortak, TTK. md. 172 hükmünde düzenlenmiş olan rekabet yasağına aykırı hareket etmiştir: … .

Davalı, haksız rekabet teşkil eden eylemi nedeniyle bazı menfaatler elde etmiştir. …

Açıklanan nedenlerle, davalı ortağın üçüncü şahıslar hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TTK. md. 172, 173 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1- Ticaret sicil belgesi

2- … tarihli sözleşme

3- Ticaret sicili kayıtları                                                                              

4-Tanıklar

5- Keşif

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- davanın kabulü ile davalı ortağın üçüncü şahıslar hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasına,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.