Anasayfa » DİLEKÇELER » Ortağın Üçüncü Şahıslar Hesabına Yapmış Olduğu İşlerden Doğan Menfaatlerin Şirkete Bırakılması İstemi

Ortağın Üçüncü Şahıslar Hesabına Yapmış Olduğu İşlerden Doğan Menfaatlerin Şirkete Bırakılması İstemi

Ortağın Üçüncü Şahıslar Hesabına Yapmış Olduğu İşlerden Doğan Menfaatlerin Şirkete Bırakılması İstemi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Davalı ortağın üçüncü şahıslar hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılması istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR:1-Davalı, … Kollektif Şirketi’nin ortaklarından birisidir. (EK-1-Ticaret Sicil belgesi)

2- … Kollektif Şirketi esas sözleşmesine göre şirketin iştigal konusu; …

(EK-2-Sözleşme)

3- Davalı ortak, TTK. md. 172 hükmünde düzenlenmiş olan rekabet yasağına aykırı hareket etmiştir: … .

Davalı, haksız rekabet teşkil eden eylemi nedeniyle bazı menfaatler elde etmiştir. …

Açıklanan nedenlerle, davalı ortağın üçüncü şahıslar hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TTK. md. 172, 173 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1- Ticaret sicil belgesi

2- … tarihli sözleşme

3- Ticaret sicili kayıtları                                                                              

4-Tanıklar

5- Keşif

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- davanın kabulü ile davalı ortağın üçüncü şahıslar hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasına,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi