Anasayfa » DİLEKÇELER » Ortağın Kendi Namına Yapmış Olduğu İşlerin Şirket Namına Yapılmış Sayılması İstemi

Ortağın Kendi Namına Yapmış Olduğu İşlerin Şirket Namına Yapılmış Sayılması İstemi

Ortağın Kendi Namına Yapmış Olduğu İşlerin Şirket Namına Yapılmış Sayılması İstemi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Davalı ortağın kendi namına yapmış olduğu işlerin şirket namına yapılmış sayılmasına karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR:1-Davalı, …  Kollektif Şirketi’nin ortaklarından birisidir. 

(EK-1-Ticaret Sicil belgesi)

2- … Kollektif Şirketi esas sözleşmesine göre şirketin iştigal konusu; …

(EK-2-Sözleşme)

3- Davalı ortak, TTK. md. 172 hükmünde düzenlenmiş olan rekabet yasağına aykırı hareket etmiştir: … .

Açıklanan nedenlerle, davalı ortağın kendi namına yapmış olduğu işlerin şirket namına yapılmış sayılmasına karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TTK. md. 172, 173 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1- Ticaret sicil belgesi

2- …  tarihli sözleşme

3- Ticaret sicili kayıtları                                                                               

4- Keşif

5- Tanıklar

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- davanın kabulü ile davalı ortağın kendi namına yapmış olduğu işlerin şirket namına yapılmış sayılmasına karar verilmesine,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi