Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun(OYAK) Daire Satışı- Yargıtay Kararı

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun(OYAK) Daire Satışı

Taraflar arasındaki tespit ve alacak davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkili ile davalı Kurum arasında “Kurum Konutları Tahsis Sözleşmesi” ve “Kurum Konutları Tahsis ve Kredi Sözleşmesi” düzenlendiğini, imzalanan sözleşmelerle davalı Kurum’un İstanbul Ayazağa’da inşa edeceği konutlardan birisini müvekkiline satmayı ve konut kredisinden yararlandırmayı üstlendiğini, müvekkilinin sözleşme hükümleri ve davalı Kurum’un 09/02/1996 günlü yazıda belirlendiği ödeme planına göre taksit borçlarını süresinde ve eksiksiz olarak ödediğini, ancak davalı Kurum’un 03/06/1996 tarihli yazısında farklı faiz uygulaması sonucu konutun fiyatına 300.000.000 TL. ilave fiyat yapıldığını öne sürerek, konut fiyatına 300.000.000 TL. fiyat farkı eklenmesinin sözleşmeye aykırı olduğunun tespitine, fazla ödenen paranın iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili; davanın Yüksek Askeri İdare Mahkemesi’nin görevine girdiğini, adli yargıda görülmesinin mümkün olmadığını savunmuş, görev ve esas yönünden davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin görevli olması nedeniyle dava dilekçesinin görevsizlik sebebiyle reddine karar verilmiştir. Hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, taraflar arasında yapılmış bulunan daire satış sözleşmesi sebebiyle fazla tahakkuk ettirilen faizin geri alınması isteğine ilişkindir. Bir başka anlatımla uyuşmazlık, alım satım sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davalı Kurum, mahkemece de kabul edildiği gibi özel hukuk hükümlerine tabi bir sosyal yardım kuruluşudur.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

Davacı, bir gerçek kişidir. Böylece taraflar arasındaki uyuşmazlık özel hukuk hükümlerine tabi olup, çözümünde adli yargı mahkemeleri görevlidir. Bu nedenle, mahkemece işin esası incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 07/04/1997 gününde oybirliğiyle karar verildi. (Esas : 1997/3298 Karar : 1997/3130 Tarih : 07.04.1997)

[/ihc-hide-content]

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.