Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

DAVALI :

DAVA KONUSU              : Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

Davalı eşim ile 19.03.1985 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 7. 11. 1986 doğumlu Nalan ile 21.10.1996 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dün- yaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

Davalı ile 28.4.1988 tarihinden beri birlikte Ankara’da yaşamakta olduğumuzdan boşanma davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli belge: 2) mahkemesi olan (TMK m. 168) Ankara mahkemelerinde açıyoruz.

Katıldığım toplantının uzun sürmesine sinirlenerek yönetiminde bulunduğum derneğe gelerek toplantı salonuna giren davalı bütün demek yöneticileri huzurunda (Ekli belge: 3) ağza alınmayacak sözlerle hakaretlerde bulunarak onurumu zedelediğinden ortak konuttan hemen ayrılarak baba evime taşındım.

DELİLLER                      : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, yerleşim yeri belgesi.

HUKUKİ SEBEPLER     : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 162,169,174,175, 182, 336.

TALEP SONUCU          :

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile:

 • Tarafların onur kırıcı davranış sebebiyle (TMK m. 162) boşanmalarına,
 • Küçük Selim’in velayetinin (TMK m. 336 f. III) davacı annesine verilmesine,
 • Davalı ile küçük Selim’in her aym 1. ve 3. haftaları Cumartesi günü saat ile izleyen Pazar günü saat 17.00 arası, Dini Bayramların 2. günü saat 00 arası, sonu tek rakamla biten yılların Ulusal Bayram günleri saat
 • 00 arası, Babalar Günü saat 09.00-17.00 arası, Yanyıl tatilinde bulunan 1 Şubat günü saat 09.00 ile 10 Şubat günü saat 17.00 arasında, Yaz tatili olan 1 Temmuz günü saat 09.00 ile 15 Temmuz günü saat 17.00 arasında, sonu tek rakamla biten yıllarda küçük Selim’in doğum günü olan 21 Ekim günü 00 arasında kişisel ilişki (TMK m. 182 f. I) kurmasına,
 • Davacı eş için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 2.000 TL yoksulluk nafakasının (TMK m. 175)
 • Küçük Selim için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL tedbir nafakasının (TMK m. 169), hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 1.500 TL iştirak nafakasının (TMK m. 182 f. II)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL maddi tazminatın (TMK m. 174 f. I)
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL manevi tazminatın (TMK m. 174 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Aile Avukatı

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Tanık listesi
 • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 6 Mayıs 2020 09:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.