Önceden feragat edilmiş olsa bile koşulları varsa eş için tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir- Yargıtay Kararı

Nis 11, 2020 | Boşanma Davasında Geçici Önlemler

Önceden feragat edilmiş olsa bile koşulları varsa eş için tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir

Davacı, dava dilekçesinde, kendisi için herhangi bir maddi ve manevi tazminat ile nafaka talep etmediğini bildirmiş daha sonra vekili tarafından verilen 08.04.2008 tarihli dilekçeyle tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulmuştur. Eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı olan bakım, barınma, koruma ve gözetme yükümlülükleri sürekli yinelenen yükümlülüklerden olduğundan; önceden feragat edilmiş olsa bile tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir.

Bu durumda tedbir nafakasına artık dava tarihinden değil, istem tarihinden geçerli olarak hükmolunabilir. Bu nedenle, davacı kadın yararına hükmedilen tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren başlatılması doğru olmamıştır. (Y2HD, 11.11.2010, E. 2009/17748, K. 2010/19080.)

Önceden feragat edilmiş olsa bile koşulları varsa eş için tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir

Davacı kadın 9.7.2009 tarihli celsede kendisi için tedbir ve yoksulluk nafakası talebinin bulunmadığını açıklamıştır. Bu beyan yoksulluk nafakasına ilişkin haktan feragat niteliğinde olup feragatten dönülemez. Tedbir nafakasında ise talep tarihinden itibaren yeniden tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir. Açıklanan husus gözetilmeden davacı yararına dava tarihinden itibaren tedbir ve yoksulluk nafakası takdir edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 13.09.2011, E. 2010/14029, K. 2011/13286.)

Önceden feragat edilmiş olsa bile koşulları varsa eş için tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir

Davalı 17.11.2007 tarihli oturumda nafaka istemediğini beyan etmiş, bir sonraki 31.01.2008 tarihli oturumda ise tedbir nafakası istemiştir. Bu durumda davalı kadın yararına istek tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki bu yanlışlık yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. (HUMK . md.438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm bölümünün 2. fıkrasında yer alan “dava tarihinden” sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına yerine “31.01.2008 istek tarihinden” sözcüklerinin eklenmesine, hükmün bu bölümünün düzeltilerek, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 31.05.2011, E. 2010/6231, K. 2011/9542.)

Önceden feragat edilmiş olsa bile koşulları varsa eş için tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir

Davacı kadın 13.10.2009 tarihli celsede “bu aşamada nafaka istemiyorum “demiş bilahare 29.1.2010 tarihli celsede 150 TL. tedbir nafakası talebinde bulunmuştur. Bu durumda davacı kadın yararına talep tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakasına hükmolunması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Ancak bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK.m.438/7) Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2.bendinde yer alan “dava tarihinden” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılıp yerine “29.01.2010 tarihinden” ibaresinin yazılarak hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 09.05.2011, E. 2010/6991, K. 2011/7974.)

Önceden feragat edilmiş olsa bile koşulları varsa eş için tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir

Davalı kadının 22.01.2009 havale tarihli cevap dilekçesinde nafaka talebinin bulunmadığını beyan etmiş bilahare 17.03.2009 tarihli celsede yeniden tedbir nafakası talebinde bulunmuştur. Davalı kadın lehine tedbir nafakasına, talep tarihi olan 17.03.2009 tarihinden itibaren hükmolunması gerekirken dava tarihinden itibaren hükmolunması doğru bulunmamıştır. Ancak bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK.md.438/7). Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle mahkeme hüküm fıkrasının 3.bendinde yer alan “dava tarihinden geçerli olmak üzere” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılıp yerine “17.03.2009 tarihinden geçerli olmak üzere” ibaresinin yazılmak suretiyle hükmün düzeltilmiş şekliyle onanmasına, (Y2HD, 25.04.2011, E. 2010/6014, K. 2011/6912.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Boşanma davası içinde talep edilmesi durumunda karşılanabilecek istem hakkında açılan bağımsız nafaka davasının hukuksal yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilmelidir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.