Önceden feragat edilmiş olsa bile koşulları varsa ergin olmayan ortak çocuk için tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir- Yargıtay Kararı

Önceden feragat edilmiş olsa bile koşulları varsa ergin olmayan ortak çocuk için tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir

Davacı koca, dava dilekçesinde müşterek çocuk Sertan için nafaka talep etmediğini belirtmiş; 07.10.2009 tarihli celsede ise çocuk için nafaka istediğini beyan etmiştir. O halde, çocuk için takdir edilen tedbir nafakasının başlangıç tarihinin de, talep tarihi olması gerekmektedir.

Ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK.438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün 2. bentte belirtilen nedenle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 3. paragrafında yer alan “küçük çocuk Sertan için aylık 75 TL. iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren tedbir nafakası” cümlesinin hükümden çıkarılmasına, yerine “müşterek çocuk Sertan için nafaka talep tarihi olan 07.10.2009 tarihinden itibaren 75 TL. tedbir nafakası tayinine, bu nafakanın” cümlesinin eklenmesine, hükmün bu bölümünün düzeltilerek, temyize konu sair hususların ise yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle onanmasına (Y2HD, 03.05.2011, E. 2010/6612, K. 2011/7554.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 12:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.