Ön inceleme duruşması ve sonrasında davalıya cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı gözetilerek tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi için kesin süre verilmelidir- Yargıtay Kararı

Ön inceleme duruşması ve sonrasında davalıya cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı gözetilerek tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi için kesin süre verilmelidir

Dava dilekçesi, davalıya 22.05.2013 günü tebliğ edilmiş, davalı süresinden sonra tarihinde icra edilen ön inceleme duruşmasında verdiği cevap dilekçesinin deliller kısmının ikinci bendinde tanık deliline dayanarak “isimlerinin daha sonra bildireceğini” belirtmiştir.

Delil, çekişmeli hususların ispatı için gösterilir. Çekişmeli hususlar ise ön inceleme duruşmasında tespit edilir (HMK.m. 140/1). Taraflann anlaştıkları ve ayrıştıkları hususlar tespit edilmeden delil göstermeleri beklenemez. Şu halde, taraflar kural olarak en geç tahkikatın başına kadar delil gösterebilir ve sunabilirler. Mahkemece, 12.12.2013 günü ön inceleme duruşması yapılmış, yapılan duruşma sonucu verilen 4 numaralı ara kararıyla ” …ön inceleme aşamasına kadar tanık isim ve adreslerinin hangi konuda dinleneceği hususunun zorunlu olduğu” gerekçesiyle davalı yanın tanık isimlerini bildirme talebinin reddine karar verilmiştir.

X tarihli duruşmada tanık dinletme talebini yineleyen davalının bu talebi de “savunmanın genişletilmesi kapsamında” değerlendirilerek reddedilmiştir. Davalı X tarihli dilekçesi ile tüm tanıklarının isimlerini, bir kısmının da adreslerini bildirmiş, mahkemece, savunmanın genişletilmesi kapsamında bulunduğundan bahisle, dinlenilmelerine ilişkin talep ret edilerek, davalının tanıkları dinlenilmeden karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşması ve sonrasında davalıya, cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı gözetilerek, tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi için verilmiş bir kesin süre bulunmadığına göre; adresleri bildirilmeyen tanıklarının adreslerini bildirmesi ve gerekli olan masrafın yatırılması için davalıya kesin süre verilmesi, verilen kesin süre içinde gereğinin yerine getirilmesi halinde, bildirilen tanıkların usulünce çağrılıp dinlenmesinden sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 10.09.2015, E. 2015/1453, K. 2015/15479)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2020 18:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.