Ön inceleme duruşması ve duruşmada yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemez- Yargıtay Kararı

Ön inceleme duruşması ve duruşmada yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemez

Dava, 18.09.2013 tarihinde ikame edilmiştir. Davalıya dava dilekçesi usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş, davalının cevap vermemesi üzerine ön inceleme duruşma günü belirlenip taraflara buna ilişkin davetiye çıkartılmış, ön inceleme duruşmasında ise mahkemece “Davanın mahiyeti gereği ön inceleme ve tahkikat aşamasının birlikte icrasına karar verildi. ” kararı alınarak davacının tanıklarının dinlenmesine geçilmiştir.

Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edilir. Dilekçeler teatisinden sonra ya da davalının cevap vermemesi halinde mahkemece ön inceleme duruşma günü belirlenir ve taraflar ön inceleme duruşmasına davet edilir. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.

Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez (HMK md 137). Hukuk Genel Kurulunca da ön inceleme duruşması ve duruşmada yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemeyeceği, bu düzenlemenin emredici nitelikte olduğu benimsenmiştir (HGK, 13.03.2013, E.2012/14-802, K. 2013/347). Yukarıda açıklanan gerekçeler karşısında mahkemece usulünce ön inceleme duruşması yapılmadan tahkikat ile ön inceleme duruşmasının birlikte icrası davalının hukuki dinlenilme hakkına (HMK.md.27) aykırı olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Y2HD, 09.09.2015, E. 2015/12048, K. 2015/15334)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2020 17:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.