Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği

T.C. SAMSUN (…). AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014 /143 
CELSE NO : 1
CELSE TARİHİ : 04/07/2014
HAKİM :  
KATİP :  
Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı Vekili Av.  A T., davalı vekili Av.  A. hazır, başka gelen yok, açık yargılamayla “ön inceleme duruşması”na başlandı. Taraflara tebligat yapıldı, müzekkere cevapları geldi. Davalı vekili delil listesi ibraz etti; okundu, dosyasına konuldu; her hangi bir eksikliğin bulunmadığı görüldü. Dava ve cevap dilekçeleri okundu; davalının cevap dilekçesi ile davanm reddini istediği görüldü. Taraflara uzlaşarak evlilik birliğini devam ettirmeleri ayrıca HMK 140/2 maddesi gereğince sulh olmaları teşvik edildi. HMK 188/3 maddesi uyarınca Sulha ait görüşmeler sırasında yapılan ikrarların tarafları bağlamayacağı ve ayrıca sulhun, kurum olarak önemi ve sonuçları hatırlatıldı. Davacı vekilinden soruldu: “-Tarafların sulh olmaları mümkün değildir, tahkikat aşamasına geçilerek delillerimizin toplanmasını talep ediyoruz”dedi. Davalı vekilinden soruldu: “-Biz de dilekçe ve beyanlarımızı tekrar ediyoruz, bu aşamada sulh ve uzlaşma mümkün değildir, tahkikat aşamasına geçilmesini ve delillerimizin toplanmasını istiyoruz” dedi. Taraflara sulh ve uzlaşma teklifi yapıldı, sonuç alınamadı. Tutanak hep birlikte imza altına alındı.

Davacı Vekili Davalı Vekili imza imza

Ön inceleme aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla dosya incelendi.

G.D: 1- Taraflara, dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belge ve delillerini, davacının varsa tanıklarını isim ve adresleri ile birlikte mahkemeye sunmaları ve başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmaları için iki haftalık kesin süre verilmesine, bu süre içinde delil ve belgeleri, varsa tanıklarını isim ve adresleri ile birlikte sunmadıkları ya da delil ve belgelerin toplanması için gereken açıklamaları yapmadıkları takdirde, tarafların o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına ( taraf vekillerine ihtarat yapıldı); 2- Davacı tarafça tanık bildirilmesi halinde, duruşma günü beklenmeksizin, tanıklara meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, talimat yazılmasına, masrafın avanstan karşılanmasına; 3- Davalı tarafça bildirilen tanıklardan il dışında olanlarla ilgili istinabe müzekkeresi yazılmasına, il içindeki tanıklara meşruhatlı tebligat çıkartılmasına, giderin avanstan karşılanmasına; 4- Yargılamada tahkikat aşamasına geçilmesine, tahkikatla ilgili belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri (HMK147/2 mâ.)’nin ihtarına, (taraf vekillerine ihtarat yapıldı); Bu nedenlerle duruşmanın 22.07.2018 günü saat 11:00’e bırakılmasına karar verildi. 03.07.2018
Katip 10956 Hakim 3445

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.