“Ömer’e de karı çok!” demek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

“Ömer’e de karı çok!” demek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Davacı-davalı kocanın kendi boşanma davasının reddine ilişkin temyizinin incelenmesine gelince; Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı-davacı kadının da “bana koca çok, Ömer’e de karı çok” şeklinde ifadede bulunmak suretiyle birlikte yaşamayı devam etmekten kaçındığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-karşı davalı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre; davacı-davalı kocanın da boşanma davasının
kabulü ile boşanmaya (TMK. md. 166/1) karar verileceği yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru olmamıştır. (Y2HD, 22.02.2010, E. 2010/1266, K. 2010/3174.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 17 Mart 2020 21:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.