Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Detaylı İstinaf Dilekçesi

May 15, 2020 | Genel Yazılar

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Detaylı İstinaf Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİ ‘NE

Gönderilmek Üzere

X ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ ‘NE

 

DOSYA NO:

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Yargıtay X Hukuk Dairesinin X Tarih ve X Sayılı Bozma Kararının Kaldırılarak Usul Ve Kanununa Uygun Yerel Mahkeme Kararının Onanmasına Karar Verilmesi Dileği ile Karar Düzeltme Sebeplerimizin Sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) Ölünceye kadar bakma akdinin iptali ile ilgili taşınmazın davalılar üzerinden iptali ile davacı adına tescili istemiyle açılan dava X Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilmiş, söz konusu hüküm dairenizce X Karar sayılı ilamla bozulmuştur.

2) X  ölünceye kadar bakma akdinin iptali ile X tapuya kayıtlı taşınmazın davalılar üzerinden iptali ile kendisi adına tescili istemiyle dava X ve X’e karşı dava açmıştır.Yapılan yargılama sonucu, dinlenen mahalli bilirkişi, şahit beyanları ve bütün dosya kapsamından, davaya konu olan bakım akdinin gereklerini her iki davalının da yerine getirmediği anlaşılmıştır. Bu sebeple her iki davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken sadece X yönünden davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna uygun değildir. Bu sebeple yerel mahkeme kararının düzeltilmesini talep ediyoruz.

3) Davamızın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmişken temyiz karar harcı maktu olarak 29,20 TL alınması gerekirken davacı taraftan 904,41 TL temyiz harcı alınması hatalı ve fazla olmuştur.

4) Mahkemece, X’ün bakmadığı da kabul edilmiş, davanın X yönünden de kabulüne karar verilecekken şartları oluşmadığı halde X a irat bağlanmasına karar verilmiştir. Bağlanmasına karar verilen 200,00 TL irat dahi tarafların sosyo-ekonomik durumlarına ve hakkaniyete uygun olmayıp çok düşüktür. Bu irat bağlamayı kabul anlamında olmamakla, verilen karar bu yönden hatalıdır.

5) Dinlenilen davacı şahitlerinin tamamı ve mahalle muhtarı olan mahalli bilirkişi X beyanlarında her iki davalının da X ‘e bakmadıklarını, X ile kalmadıklarını, farklı şehirlerde yaşadıklarını açıkça beyan etmişlerdir. Davalılar X’a bakmayınca X araları serin olan oğlu ve damadına kendine baktırmak zorunda kalmıştır. X görüm ve bakımını yaptırmaya mecbur olacak kadar yaşlı idi. Davalı kızları bakmayınca X kendine gelinine baktırmaya başlamıştır. Kendi kızları bakmış olsaydı X başkasına ihtiyaç duymayacaktı. X a gelininin bakması, davalı kızların aktin gereklerini yerine getirmemesinden dolayıdır.

6) Davalı şahitleri bir anne ve iki kızıdır. Davalı … ün çocukluktan beri çok yakın ve samimi arkadaşlarıdır. Davalı şahitleri, … a bakmakta gelini ile konuşmadıklarını aralarında husumet bulunduğunu da keşifte beyan etmişlerdir. Davalı şahitlerinin, davalı … ün babasına baktığı, davacı babasının yanında kaldığına ilişkin anlatımları … ın eşinin ölümünden hemen sonraki olaylardır. yani ÖKBA nin yapılmasından yaklaşık 10 sene önceki yaşanan olaylardır. Davalıların ÖKBA nin yapılmasından sonra … a bakmaları söz konusu değildir. Davalı şahitlerinin her üçü de yapılan aktin muvazaalı olduğunu beyan ederek, … ın davalılara yeri bakma karşılığı değil, oğluna köyle yer verdiği için kızlarına da bu yeri verdiğini belirtmişlerdir. Davalı şahitleri bu beyanları ile zımni olarak davalı … ün … a bakmadığını beyan ederek bunun gerekçesini de ÖKBA nin muvazaalı olmasını gerekçe göstererek, davalının yeri zaten bakma şartı ile almadığı için bakma zorunluluğu olmadığını ifade etmişlerdir. Davalı … , … a bakmadığı, hiçbir ihtiyacı ile ilgilenmediği halde, adalete ve hakkaniyete aykırı olarak hakkındaki davanın irat bağlama ile neticelendirilmesi hatalı olmuştur.

Yerel mahkeme kararı yukarıda izah edilen yönlerden doğru değildir. Bu nedenlerle karar düzeltme isteminde bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                   : 1086 S. K. m. 440 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Dairenizin 24/02/2016 Tarih ve … E., … K.  sayılı bozma kararına ilişkin karar düzeltme istemimizin kabulü ile usul ve kanununa uygun yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …

Davacı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.