Ölümün Tespiti Dilekçe Örneği

 ADANA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

 İSTEMDE BULUNAN:

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES:

VEKİLİ: Av. Saim İNCEKAŞ

ADRES:

KONU: Ölümün ve Ölüm Tarihinin Tespiti istemini içerir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilem ………. ın annesi ………ın, nüfus kayıtlarında ölümü görünmemekle birlikte nüfus aile tablosunun, olaylar ve tarihleri yazılan bölümde ölüm tarihinin yazacağı yerde ‘’Ölüm araştırması ‘’ yazmakta, müvekkilin annesinin öldüğü ve ölmüş olduğu tarih yazmamaktadır.

2-) Muris ……, 1971 yılında vefat etmiş olmakla birlikte, … İli……. Mahallesi mezarlığına defnedilmiştir.( EK- Mezarına ilişkin fotoğraf)  

3-) Tüm bu gelişmeler ışığında müvekkilemiz ……. ın annesi ………. ın ölümünün tespiti ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5490 S. K. m. 33, 35, 36, 4721 S. K. m. 30, 43, 6100 S. K. 382-388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 60, 69. Ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, Tanık anlatımları ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimin murisi …………….. ‘ ın ölümünün tespitine ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesine karar verilmesini müvekkillerimiz adına saygıyla talep ederim.

EKLER:

Aile nüfus kaydı örneği,

Mezara ilişkin fotoğraf

Vekaletname örneği.

 İstemde Bulunanlar Vekili

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Ölümün Tespiti Dava Dilekçesi 2

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNE

DAVACI: Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ: Avukat Adı ve Soyadı Adres

DAVALI: NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU: Müvekkilimin murisinin ölümünün tespitine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-……. müvekkilimizin ve diğer davalıların annesidir. ……. tarihinde evinde geçirdiği bunalım neticesinde intihar ederek yaşamına son vermiştir. Ölene ait nüfus kaydı ……. İli,……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve ……. Kütük Sıra Nodadır.

2- Ölümü neticesinde savcılık tarafından gerekli tahkikat yapılmış ve olayın intihar olduğu kesinleşmiştir.

3- Müvekkilimiz adına mirasçılık belgesi almak üzere ……….. Sulh Hukuk Mahkemesine açtığımız davada, mahkeme nüfus  kayıtlarını istemiş, gelen kayıtlarda müvekkilimizin ölen annesinin kayıtlarda sağ olduğu anlaşılmıştır ve ölüm olayı nüfus kaydına işlenmemiştir.

4- Bu itibarla muris (Adı ve Soyadı) öldüğünün tespiti ile nüfus kaydının düzeltilmesine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER: Medeni Yasa, Nüfus Yasası ve İlgili Mevzuat 

YASAL DELİLLER   : Nüfus Kaydı, Otopsi Raporu, Defin Ruhsatı vs.

 SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle davanın kabulü ile, … İli, … İlçesi, … Cilt, … Aile Sıra, … Sıra numarasında kayıtlı bulunan ve nüfus kaydında sağ gözüken esasında …/…/… tarihinde vefat etmiş olan miras bırakan (Adı ve Soyadı) nüfus kaydının ölü olarak düzeltilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2021 20:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.