Ölümün Tespiti Dilekçe Örneği

 ADANA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

                                              

 İSTEMDE BULUNAN       :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ

 

ADRES                                 :

 

KONU                                   : Ölümün ve Ölüm Tarihinin Tespiti istemini içerir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilem ………. ın annesi ………ın, nüfus kayıtlarında ölümü görünmemekle birlikte nüfus aile tablosunun, olaylar ve tarihleri yazılan bölümde ölüm tarihinin yazacağı yerde ‘’Ölüm araştırması ‘’ yazmakta, müvekkilin annesinin öldüğü ve ölmüş olduğu tarih yazmamaktadır.

2-) Muris ……, 1971 yılında vefat etmiş olmakla birlikte, … İli……. Mahallesi mezarlığına defnedilmiştir.( EK- Mezarına ilişkin fotoğraf)  

3-) Tüm bu gelişmeler ışığında müvekkilemiz ……. ın annesi ………. ın ölümünün tespiti ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5490 S. K. m. 33, 35, 36, 4721 S. K. m. 30, 43, 6100 S. K. 382-388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 60, 69. Ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, Tanık anlatımları ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimin murisi …………….. ‘ ın ölümünün tespitine ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesine karar verilmesini müvekkillerimiz adına saygıyla talep ederim.

 

 

EKLER         :

Aile nüfus kaydı örneği,

Mezara ilişkin fotoğraf

Vekaletname örneği.

 

İstemde Bulunanlar Vekili

     Av. 

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.