Olumsuz Uzlaşma Raporu Örneği

UZLAŞTIRMA RAPORU

Cumhuriyet Başsavcılığı Dosya No            : … Cumhuriyet Başsavcılığı 2018/…Soruşturma

 Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma No   :

 Uzlaştırmacının                                                        :

Adı ve Soyadı                                                              :

Adresi                                                                         :

Sicil numarası                                                              :          

 Görevlendirme tarihi                                                           :

 Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin             

 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih                    :

 

Şüphelinin                                          ________        :

Adı ve Soyadı                                                              :

T.C. kimlik numarası                                                    :

Adresi                                                                         :

                                                                                             

Müştekinin                                                               :

Adı ve Soyadı                                                              :

T.C. kimlik numarası                                                    :

Adresi                                                                         :

 

 Raporun düzenlendiği yer                                        :

 Raporun düzenlenme tarihi                                      :

 Uzlaştırma süresi                                                      :

 Uzlaşma konusu suç                                                 : TCK Md.158/

 Uzlaştırma sonucu                                                    : UZLAŞMA SAĞLANAMADI.

… Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’nun yukarıda numarası yazılı

uzlaştırma dosyası kapsamında; müştekiye Uzlaştırma Bürosu aracılığıyla teklif formu gönderilmiş ve … tarihinde tebliğ edilmiştir.

            Ancak müşteki, uzlaşma teklif formuna ilişkin kararını 3 gün içinde tarafıma bildirmemiştir. Müşteki Yönetmelik gereğince uzlaşma teklifini reddetmiş sayılmaktadır.

Bu sebeple taraflar arasında uzlaşma bu sebeple teklif aşamasında kalmış ve UZLAŞMA GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.

 

Uzlaştırma sağlanamadıysa nedenleri: Müşteki uzlaşma teklifini reddetmiştir.

Yapılan giderler: Görüşmeler sırasında herhangi bir gider yapılmamıştır.                                                                          

İşbu 2 sayfadan ibaret tutanak (2) nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imza altına alınmıştır. ../…/2019                                                       

                                                İmzalar                   

                                                                                                                                             

Uzlaştırmacı                           (Sicil No:)

 

 

ONAY ŞERHİ

Tarih

Cumhuriyet Savcısı

 

 

 

ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:

Tarih

 Cumhuriyet Savcısı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın